Chúc Mừng Năm Mới

Gửi Gunner,

Sự kiện Tạm Biệt 2016 - Chào Mừng Năm mới 2017 với nhiều phần quà hấp dẫn:

  • Đăng nhập nhận thưởng.

  • Đổi vật phẩm cũ lấy vật phẩm mới.

  • Viễn Chinh nhân đôi phần thưởng.

  • Cơ hội sở hữu hiều mảnh PET Quý Hiếm

Chúc Gunner có một năm mới sức khỏe và nhiều thành công.

Thời gian: 00:05 01.01 đến 23:59 03.01.2017

Phần thưởng:

Điểu Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Tích lũy đăng nhập 1 Ngày Mùa Xuân (30 ngày) 1
Lì Xì Tết 10
Code Chúc Tết 1
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 2
Tích lũy đăng nhập 2 Ngày Lì Xì Tết 20
Code Gà Năm Mới 1
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 4
Mảnh Ngọc Tím 5
Tích lũy đăng nhập 3 Ngày Lì Xì Tết 30
Code Vip Năm Mới 1
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 6
Mảnh Ngọc Tím 5