Sự Kiện Chào Đón Phiên Bản Mới

Hãy cùng Gà Vàng chào đón Phiên Bản Mới và trải nghiệm bằng các sự kiện nhận các phần quà vô cùng hấp dẫn nhé Gunner !

STT Tên Sự Kiện Thời Gian Nôi Dung Vật Phẩm Số Lượng Thời Hạn
1 Gà Chiến 10.05 - 10.05 Nạp định mức 200 Xu Đá Cường Hóa 200 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Lương Thực 10 Forever
Búa Ma 2 Forever
Nạp định mức 500 Xu Mặt phong tình 1 30 days
Đá Thánh Thú Lv5 50 Forever
Đá Cường Hóa 400 Forever
Búa Ma 5 Forever
Nạp định mức 1000 Xu Khí Hồn 900 Forever
Túi quà đá lam 20 Forever
Người đẹp dưới trăng 1 30 days
Áo Đuôi Cá Mập 1 30 days
Nạp định mức 2000 Xu Lương Thực 25 Forever
Tinh Thần 5000 Forever
Túi quà đá đỏ 35 Forever
Túi quà đá lục 35 Forever
Nạp định mức 5000 Xu Túi quà đá vàng 100 Forever
Túi quà đá tím 100 Forever
Vĩnh Cửu +4 1 Forever
Ác Ma +4 1 Forever
Nạp định mức 10000 Xu Mảnh Rắn Tinh 5 Forever
Vip-Boomerang 1 30 days
Vĩnh Cửu +4 2 Forever
Ác Ma +4 2 Forever
Nạp định mức 20000 Xu Mảnh Rồng Con 15 Forever
Thiên Vũ +5 1 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +5 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 200 Forever
2 Đấu Trường Siêu Chiến 10.05 - 13.05
Đánh bại 10 người Tinh Thần 200 Forever
Đánh bại 30 người Khí Hồn 100 Forever
Đánh bại 50 người Búa Ma 5 Forever
Đánh bại 80 người Đá Cường Hóa 80 Forever
Đánh bại 100 người Khí Hồn 200 Forever
Đánh bại 120 người Đá Cường Hóa 50 Forever
Đánh bại 150 người Lương Thực 150 Forever
3 Nâng Cấp Gà Chiến 10.05 - 13.05
(reset)
Mở Bình Ma 25 lần Đá Thánh Thú Lv5 50 Forever
Bùa May Mắn 25% 20 Forever
Vòng Tay Xanh +2 2 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Hôn 25 lần Tinh Thần 2000 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Túi quà đá vàng 20 Forever
Túi Huy Chương (Sơ) 5 Forever
Cầu Phúc Xu 25 lần Nhẫn Chữ P +2 2 Forever
Thiên Vũ +2 2 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
Mua Đoạt Bảo 25 lần Đá Chúc Phúc-Công 50 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 50 Forever
Quà Boomerang 5 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Xu 50 lần Túi quà đá đỏ 10 Forever
Khí Hồn 250 Forever
Quà Đá Thánh Lv3     3 Forever
Túi Tu Luyện (Sơ)     2 Forever
Lắc xí ngầu 25 lần Quà Huy Chương Thổ Hào     5 Forever
Quà Bạch Hổ Thổ Hào     5 Forever
Quà Thanh Long Thổ Hào     5 Forever
Code cổ động     3 Forever
Sủ dụng 250 Lương Thực Búa Minotaure (Cao) 25 Forever
Thiên Sứ (Cao) 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv2 25 Forever
Sử dụng 250 Đá Cường Hóa Boomerang (Cao) 25 Forever
Thương Cổ (Cao) 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv2 25 Forever
Sử dụng 250 Khí Hồn Thẻ x2 EXP 2 Forever
Mảnh Ngọc Cam 10 Forever
Túi Hoạt Bát (Sơ) 5 Forever
Vòng Tay Xanh +1 2 Forever
4 Đua Top Tiêu Phí
(TOP Spent Coin)
10.05 - 13.05 Top 1 Super - Pháo 1 30 days
Đá Vàng LV11 2 Forever
Đá Lục LV11 2 Forever
Top 2 Đá Lam LV11 2 Forever
Đá Vàng LV11 2 Forever
Đá Lục LV11 2 Forever
Top 3 Đá Lam LV11 1 Forever
Đá Vàng LV11 1 Forever
Đá Lục LV11 1 Forever
Top 4 - 7 Đá Lam LV10 2 Forever
Đá Vàng LV10 2 Forever
Đá Lục LV10 2 Forever
Top 8 - 12 Đá Lam LV9 3 Forever
Đá Lục LV9 3 Forever
Đá Vàng LV9 3 Forever
Top 13 - 25 Đá Lam LV9 2 Forever
Đá Lục LV9 2 Forever
Đá Vàng LV9 2 Forever
Top 26 - 50 Đá Lam LV9 1 Forever
Đá Lục LV9 1 Forever
Đá Vàng LV9 1 Forever
5 Quà Tặng Phiên Bản Mới 10.05 -13.05 Đăng nhập nhận thưởng Túi quà đá đỏ 10 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 3 Forever
Túi quà thời trang 3 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 3 Forever


Chúc các Gunner trải nghiệm Phiên Bản Mới thật vui vẻ ^^ 

~~~Gà Vàng~~~