Từ máy chủ 1 - 366

Các Gunner có muốn có bạn đồng hành mới không nè ? Hãy cùng Gà Vàng tìm bạn đồng hành mới qua event tuần này nha ^^ !

Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 348 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Bắt Đầu : 10h01 ngày 07/05/2018 đến 09h59 ngày 13/05/2018

STT TÊN SỰ KIỆN YÊU CẦU Vật Phẩm SỐ LƯỢNG THỜI HẠN
1 Thưởng Đăng Nhập Online 30 phút Hoa Sen 10 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
2 Đăng Nhâp Liên Tiếp Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Khí Hồn 20 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Đá Cường Hóa 10 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Vòng Tay Venus 1 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Nhẫn Cỏ May Mắn +1 3 Forever
Thiên Vũ +1 3 Forever
Hoa Sen 10 Forever
Búa Ma 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Vòng Tay Venus 2 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Hoa Sen 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Hạnh Phúc +3 1 Forever
Vòng Tay Venus +3 1 Forever
Hoa Sen 15 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Đặc Nhiệm Nữ 1 7 days
Đặc Nhiệm Nam 1 7 days
Hoa Sen 20 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày Khí Hồn 300 Forever
Búa Ma 10 Forever
Hoa Sen 30 Forever
Tinh Thần 1000 Forever
3 Quà Đầu Tư Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Mảnh Gà Lam 20 Forever
Tinh Thần 2000 Forever
Lương Thực 200 Forever
Túi quà đá tím 5 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 Xu Mảnh Kiến Đỏ 15 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Đá Cường Hóa 500 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 1000 Xu Mảnh Rắn Tinh 5 Forever
Túi quà đá lam 35 Forever
Túi quà đá lục 35 Forever
Túi quà đá vàng 35 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 2000 Xu Đá Chúc Phúc-Công 400 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 400 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 400 Forever
Búa Ma 60 Forever
4 Quà Đầu Tư Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Mảnh Mầm Xanh 20 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Túi quà đá lục 10 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 Xu Mảnh Cỏ Ma 15 Forever
Lương Thực 500 Forever
Túi quà đá lam 20 Forever
Túi quà đá vàng 20 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 1000 Xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 200 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 200 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 200 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 2000 Xu Mảnh Nai GB 5 Forever
Mảnh Rồng Con 5 Forever
Cừu Nhỏ Bay 1 7 days
Cừu Bay Nhỏ 1 7 days
5 Tiêu Mỗi Ngày Tích Lũy Tiêu 2000 Xu
(07.05)
Hoa Sen 15 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 100 Forever
Túi quà trang sức 20 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu
(07.05)
Hoa Sen 15 Forever
Tinh Thần 4000 Forever
Lương Thực 120 Forever
Túi quà đá tím 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu
(08.05)
Hoa Sen 15 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Túi quà trang sức 20 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu
(08.05)
Hoa Sen 15 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Lương Thực 120 Forever
Túi quà đá lục 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu
(09.05)
Hoa Sen 15 Forever
Túi quà đá lục 30 Forever
Túi quà đá tím 30 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu
(09.05)
Hoa Sen 15 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Lương Thực 120 Forever
Túi quà đá lam 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu
(10.05)
Hoa Sen 15 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
Túi quà đá đỏ 30 Forever
Tinh Thần 2000 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu
(10.05)
Hoa Sen 15 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Lương Thực 120 Forever
Túi quà tinh thần 10 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu
(11.05)
Hoa Sen 15 Forever
Lương Thực 120 Forever
Túi quà đá lam 30 Forever
Vòng Tay Venus +2 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu
(11.05)
Hoa Sen 15 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
Lương Thực 120 Forever
Túi quà đá đỏ 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu
(12.05)
Hoa Sen 15 Forever
Đá Cường Hóa 200 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 10 Forever
Túi quà đá vàng 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu
(12.05)
Hoa Sen 15 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Lương Thực 120 Forever
Túi quà đá vàng 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu
(13.05)
Hoa Sen 15 Forever
Búa Ma 30 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 100 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu
(13.05)
Hoa Sen 15 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
Lương Thực 120 Forever
6 Nhiệm Vụ Hằng Ngày
(Reset)
Mở rương thường 10 lần Hoa Sen 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Ôm 10 lần Hoa Sen 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Hoàn thành 5 trận PVE Hoa Sen 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Hoàn thành 15 trận chiến đấu Hoa Sen 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Tích lũy đạt 150.000 điểm sát thương Hoa Sen 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Nhận được 50 điểm tinh hồn Hoa Sen 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Đạt được 350 điểm cống hiến Hoa Sen 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 2 Forever
Lương Thực 2 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Mua đoạt bảo 5 lần Hoa Sen 4 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Lương Thực 15 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
7 Hạ Gục Đối Thủ Hạ 5 đối thủ Hoa Sen 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Lương Thực 5 Forever
Hạ 10 Hoa Sen 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Hạ 15 Hoa Sen 8 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Lương Thực 15 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Hạ 20 Hoa Sen 12 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Búa Ma 3 Forever
8 Đại Chiến PET
(Reset)
Dẫn PET Gà Lam đấu 4 trận Hoa Sen 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
Dẫn PET Gà Hồng đấu 4 trận Hoa Sen 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Lương Thực 5 Forever
Dẫn PET Nai GB đấu 4 trận Hoa Sen 8 Forever
Đá Cường Hóa 8 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 8 Forever
Lương Thực 8 Forever
Dẫn PET Kiến Lam đấu 4 trận Hoa Sen 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 3 Forever
Lương Thực 3 Forever
9 Sử dụng Đá Cường Hóa
(Reset)
Sử dụng 20 Đá Cường Hóa Hoa Sen 1 Forever
Tinh Thần 20 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Sử dụng 50 Đá Cường Hóa Hoa Sen 2 Forever
Tinh Thần 30 Forever
Khí Hồn 30 Forever
Sử dụng 100 Đá Cường Hóa Hoa Sen 3 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Chúc Phúc +1 1 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Sử dụng 200 Đá Cường Hóa Hoa Sen 5 Forever
Túi quà đá tím 5 Forever
Búa Ma 1 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Sử dụng 350 Đá Cường Hóa Hoa Sen 5 Forever
Lương Thực 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 30 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 1 Forever
10 Cường Hóa Áo Cường hóa Áo  +6 Hoa Sen 12 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Hoạt bát 200 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Cường hóa Áo  +7 Hoa Sen 14 Forever
Túi quà đá tím 5 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Lam Hải +1 2 Forever
Cường hóa Áo  +8 Hoa Sen 16 Forever
Túi quà đá lam 5 Forever
Hoạt bát 250 Forever
Tinh Thần 250 Forever
Cường hóa Áo  +9 Hoa Sen 18 Forever
Túi quà đá lục 5 Forever
Khí Hồn 250 Forever
Túi quà đá đỏ 5 Forever
Cường hóa Áo  +10 Hoa Sen 20 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Tinh Thần 500 Forever
Thiên Vũ +1 3 Forever
Cường hóa Áo  +11 Hoa Sen 22 Forever
Túi quà đá lục 8 Forever
Hoạt bát 300 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Cường hóa Áo  +12 Hoa Sen 24 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 100 Forever
Cường hóa Áo  +13 Hoa Sen 26 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
Hoạt bát 350 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Cường hóa Áo  +14 Hoa Sen 28 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Tinh Thần 1000 Forever
Vòng Tay Venus +1 2 Forever
Cường hóa Áo  +15 Hoa Sen 30 Forever
Lương Thực 150 Forever
Khí Hồn 350 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 30 Forever
11 Khiêu Chiến Boss Guild Khiêu chiến Boss Guild 4 lần Hoa Sen 4 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Khiêu chiến Boss Guild 7 lần Hoa Sen 4 Forever
Lương Thực 5 Forever
Khiêu chiến Boss Guild 10 lần Hoa Sen 8 Forever
Khí Hồn 60 Forever
Lương Thực 10 Forever
Khiêu chiến Boss Guild 14 lần Hoa Sen 8 Forever
Khí Hồn 80 Forever
Lương Thực 15 Forever
Khiêu chiến Boss Guild 18 lần Hoa Sen 15 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Lương Thực 20 Forever
Khiêu chiến Boss Guild 20 lần Hoa Sen 22 Forever
Khí Hồn 150 Forever
Lương Thực 50 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
12 Nhiệm vụ Cầu Hôn Cầu Hôn Vàng Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Nhẫn Vàng 3 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Búa Ma 5 Forever
Cầu Hôn Bạch Kim Hạnh Phúc +2 2 Forever
Nhẫn Bạch Kim +1 1 Forever
Khí Hồn 400 Forever
Búa Ma 20 Forever
Cầu Hôn Kim Cương Vòng Tay Venus +3 3 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Búa Ma 99 Forever
13 Tiến Giới PET
(Reset)
Tiến Giới PET đến Kiến Tập Đá Cường Hóa 1 Forever
Hoa Sen 1 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Lương Thực 1 Forever
Tiến Giới PET đến Uy Lực Khí Hồn 20 Forever
Hoa Sen 1 Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà 1 Forever
Túi quà thời trang 1 Forever
Tiến Giới PET đến Siêu Cấp Búa Ma 1 Forever
Tinh Thần 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Hoa Sen 2 Forever
Tiến Giới PET đến Thức Tỉnh Đá Chúc Phúc-Công 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 2 Forever
Hoa Sen 3 Forever
14 Tăng Sao Cho PET
(Reset)
Tăng PET lên 2 sao Hoa Sen 1 Forever
Khí Hồn 10 Forever
Hoạt bát 30 Forever
Lương Thực 2 Forever
Tăng PET lên 3 sao Hoa Sen 1 Forever
Khí Hồn 15 Forever
Hoạt bát 50 Forever
Lương Thực 3 Forever
Tăng PET lên 4 sao Hoa Sen 2 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Hoạt bát 80 Forever
Lương Thực 4 Forever
Tăng PET lên 5 sao Hoa Sen 3 Forever
Khí Hồn 30 Forever
Hoạt bát 100 Forever
Lương Thực 10 Forever
15 Mở Thẻ Thần
(Reset)
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 50 lần Bùa Ma Thuật 2 Forever
Hoa Sen 1 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 80 lần Bùa Ma Thuật 2 Forever
Hoa Sen 3 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 110 lần Bùa Ma Thuật 2 Forever
Hoa Sen 5 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Xu 10 lần Đá Cường Hóa 10 Forever
Hoa Sen 3 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Xu 25 lần Đá Cường Hóa 20 Forever
Hoa Sen 4 Forever
Mở Thẻ Thần bằng Xu 40 lần Đá Cường Hóa 30 Forever
Hoa Sen 10 Forever
16 Thu thập Hoa Sen Thu Thập 100 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Công 50 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Thu Thập 100 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50 Forever
Túi quà đá tím 10 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Lương Thực 50 Forever
Thu Thập 100 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Thủ 50 Forever
Túi quà tinh thần 3 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Công 75 Forever
Lương Thực 75 Forever
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Tinh Thần 200 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 75 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 15 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Thu Thập 150 Hoa Sen Đá Chúc Phúc-Thủ 75 Forever
Búa Ma 15 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Hạnh Phúc +2 2 Forever
Đá Thánh Thú Lv5 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Quà Boomerang 2 Forever
Vòng Tay Venus +2 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Lương Thực 100 Forever
Thu Thập 200 Hoa Sen Túi Quà VIP-Ná Gà 20 Forever
Ác Ma +3 2 Forever
Thiên Vũ +3 2 Forever
Khí Hồn 400 Forever
17 Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Sát Thương 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Giảm Sát 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Thiêu Đốt 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Liên Kích 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Hộ Giáp 1 Forever
Thu thập 10 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Kháng 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Kiên Cố 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Miễn Thương 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Hạt Nhân 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 45 Cối Xoay Gió Ngọc Thần Báo 1 Forever
Thu thập 1 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 5 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
Thu thập 40 Cối Xoay Gió Ngọc Dẫn Dắt 1 Forever
18 Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Gà Hồng 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Cỏ Ma 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Xanh 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưng Mảnh Kiến Lam 3 Forever

Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!