Quốc Tế Thiếu Nhi - Dát Vàng không khó

Sự kiện Quốc Tế Thiếu Nhi

Dát Vàng được vũ khí từ mấy tuần nay đã trở thành niềm ao ước của nhiều Gunner. Đừng lo lắng, trong Sự Kiện Quốc Tế thiếu nhi lần này là cơ hội cho Gunner tích lũy rất nhiều đá Chúc Phúc.

Nhanh tay thu thập Rượu Hoa Quế cùng Gà Vàng Dát Vàng trang bị nhé.

-- Gunny Mobi - Game bắn súng tọa độ đông vui nhất Việt Nam --

Thời gian: Từ 00:05 ngày 01.06  - 23:59 ngày 02.06.

Lưu ý: Riêng Event khuyến mãi 150% chỉ diễn ra trong ngày Quốc Tế Thiếu Nhi thôi nhé Gunner.

S kin

Yêu cu

Phn thưởng

S lượng

Khuyến Mãi 150% Xu

Np 1 ln 105 xu

Xu

160

Np 1 ln 200 xu

Xu

300

Np 1 ln 500 xu

Xu

750

Np 1 ln 1000 xu

Xu

1500

Np 1 ln 2000 xu

Xu

3000

Np 1 ln 5000 xu

Xu

7500

Np 1 ln 10000 xu

Xu

15000

Np 1 ln 20000 xu

Xu

30000

Np 1 ln 50000 xu

Xu

75000

Np 1 ln 100000 xu

Xu

150000

Nhim V 01.06

Đp Bình Ma 100 ln

WoW-Pháo

1

Thương C (Cao)

20

Đá Chúc Phúc-Công

150

Rượu Hoa Quế

20

Khiêu chiến Boss Guild 6 ln

Thương C (Cao)

8

Đá Cường Hóa

50

Rượu Hoa Quế

10

T Chim

1

Khiêu chiến Boss Thế Gii 20 ln

Thương C (Cao)

8

Bình Tu Luyn Lv2

30

Nón Gà Quái D

1

Rượu Hoa Quế

15

Chiến  thng 80 trn 2vs2

Thương C (Cao)

8

Mnh Ngc Cam

10

Rượu Hoa Quế

10

Lnh Bài Thú Cưng

20

Đăng nhp tích lũy 2 ngày

Thương C (Cao)

8

Đá Chúc Phúc-Thuc Tính

20

Tinh Thn

200

Rượu Hoa Quế

10

Lt bài nhn 20 Đá Cường Hóa

Thương C (Cao)

8

Đá Chúc Phúc-Th

20

Búa Ma

20

Rượu Hoa Quế

15

Đi Rượu Hoa Quế

Đi 15 Rượu Hoa Quế

Đá Chúc Phúc-Công

10

Đá Chúc Phúc-Thuc Tính

10

Đá Chúc Phúc-Th

10

Thương C (Cao)

4

Đi 35 Rượu Hoa Quế

Đá Chúc Phúc-Công

30

Đá Chúc Phúc-Thuc Tính

30

Đá Chúc Phúc-Th

30

Thương C (Cao)

8

Đi 55 Rượu Hoa Quế

Đá Chúc Phúc-Công

60

Đá Chúc Phúc-Thuc Tính

60

Đá Chúc Phúc-Th

60

Thương C (Cao)

12

Đi 85 Rượu Hoa Quế

Đá Chúc Phúc-Công

90

Đá Chúc Phúc-Thuc Tính

90

Đá Chúc Phúc-Th

90

Thương C (Cao)

16

Tích Lũy Tiêu Xu

Tiêu Tích Lũy 99 Xu

Thương C (Cao)

8

Bùa Ma Thut

2

Bình Tu Luyn Lv1

20

Rượu Hoa Quế

5

Búa Ma

5

Túi quà đá đ

5

Túi quà tinh thn

5

Nhn Vàng

1

Tiêu Tích Lũy 999 Xu

Thương C (Cao)

16

Búa Ma

15

Rượu Hoa Quế

30

Mnh Xe Hơi

10

Mnh Photocopy

10

Mnh Bazooka

10

Gà Ngc Xít

1

Nhn Vàng +1

1

Tiêu Tích Lũy 9999 Xu

Thương C (Cao)

20

T Thn

1

Nhn Vàng +3

1

Rượu Hoa Quế

55

Mnh Rn Tinh

10

Mnh Rng Con

15

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

10

Mnh Nai GB

15

Tiêu Tích Lũy 99999 Xu

Thương C (Cao)

99

Đá Chúc Phúc-Công

299

Đá Chúc Phúc-Thuc Tính

299

Đá Chúc Phúc-Th

299

Captain Gà

1

Lương Thc

999

Bình Tu Luyn Lv2

99

Nm Đm Gà

1

Đăng Nhp 1.6

Đăng nhp nhn thưởng

Đá Chúc Phúc-Công

2

Đá Chúc Phúc-Thuc Tính

2

Đá Chúc Phúc-Th

2

Rượu Hoa Quế

5

Chìa Khóa Vàng

2

Chìa Khóa Bc

2

Chìa Khóa Đng

2

Thương C (Cao)

4

Online 300 Phút

Tích lũy 300 phút Online

Thương C (Cao)

12

Mnh Ngc Tím

20

Rượu Hoa Quế

10

Túi quà đá tím

10

Rương Vàng

5

Rương Bc

5

Rương Đng

5

Đá Thánh Thú Lv5

5