Merge Server 305, 306, 307, 308 và Server 243, 267

Chào các Gunner thân mến,

Gà Vàng xin thông báo thời gian bảo trì merge server cụ thể như sau:

Server 305: Gà Hera
Server 306: Gà Hades
Server 307: Gà Poseidon
Server 308: Gà Apollo
 
 => S305: Gà Hera là cụm chính sau khi merge
 
Server 243: Gà Hành
Server 267: Gà Doll
 
 => S243: Gà Hành là cụm chính sau khi merge 
 
·         Thời gian: 09:00 - 16:00 ngày 07.02.2018

 ·         Những Server bị ảnh hưởng khi bảo trì :

271: 271-278
295: 295-298
315: 315
321: 321
324: 324

Các Gunner hãy thu xếp thời gian để tránh bị ảnh hưởng nhé!

---------- Gà Vàng ------------