Merge Server 299, 302, 303, 304 và Server 300, 301

Chào các Gunner thân mến,

Gà Vàng xin thông báo thời gian bảo trì merge server cụ thể như sau:

- Server 299: Gà Hoa

- Server 302: Gà Dove

- Server 303: Gà Swan

- Server 304: Gà Zeus

 

 => S299: Gà Hoa là cụm chính sau khi merge

 

- Server 300: Gà Gunner

- Server 301: Gà Gunners

 

 => S300: Gà Gunner là cụm chính sau khi merge

 ·         Thời gian: 09:00 - 16:00 ngày 01.02.2018 

 ·         Những Server bị ảnh hưởng khi bảo trì :

283: 283-286

291: 291-294

308: 308

310: 310

311: 311

312: 312

316: 316

317: 317

Các Gunner hãy thu xếp thời gian để tránh bị ảnh hưởng nhé!

---------- Gà Vàng ------------