Merge Server 283, 284, 285, 286 và Merge Server 251, 259

Chào các Gunner thân mến,

Gà Vàng xin thông báo thời gian bảo trì merge server cụ thể như sau:

- Server 283: Gà Scorpion

- Server 284: Gà Sagittarius

- Server 285: Gà Capricorn

- Server 286: Gà Aquarius

  => S283: Gà Scorpion là cụm chính sau khi merge

- Server 251: Gà Đất

- Server 259: Gà Đậu 

  => S251: Gà Đất là cụm chính sau khi merge

 ·         Thời gian: 09:00 - 16:00 ngày 03.01.2018 

 ·         Những Server bị ảnh hưởng khi bảo trì :

251: 251-254

259: 259-262

283: 283

284: 284

285: 285

286: 286

296: 296

298: 298

299: 299

300: 300

301: 301

Các Gunner hãy thu xếp thời gian để tránh bị ảnh hưởng nhé!

---------- Gà Vàng ------------