Merge Server 275, 276, 277, 278 và Merge Server 279, 280, 281, 282

Chào các Gunner thân mến,

Gà Vàng xin thông báo thời gian bảo trì merge server cụ thể như sau:

- Server 275: Gà Nguyệt

- Server 276: Gà Aries

- Server 277: Gà Taurus

- Server 278: Gà Gemini

  => S275: Gà Nguyệt là cụm chính sau khi merge

- Server 279: Gà Cancer

- Server 280: Gà Leo

- Server 281: Gà Virgo

- Server 282: Gà Libra

  => S279: Gà Cancer là cụm chính sau khi merge

 ·         Thời gian: 09:00 - 16:00 ngày 29.12.2017 

 ·         Những Server bị ảnh hưởng khi bảo trì :

26: 26-28,32-34,78-80,90-92,101-108,113-116,148-150

81: 81-89,93-100,109-112

178: 178-186,190-192,204-206

225: 225-234

243: 243-250

267: 267-270

271: 271-274

293: 293

294: 294

295: 295

297: 297

Các Gunner hãy thu xếp thời gian để tránh bị ảnh hưởng nhé!

---------- Gà Vàng ------------