Merge Server 255, 256, 257, 258 và Merge Server 213, 222

Chào các Gunner thân mến,

Gà Vàng xin thông báo thời gian bảo trì merge server cụ thể như sau:

- Server 259: Gà Đậu

- Server 260: Gà Milkfoam

- Server 261: Gà Dầu

- Server 262: Gà Viên

  => S259: Gà Đậu là cụm chính sau khi merge

- Server 225: Gà Bưởi

- Server 231: Gà Beo

  => S225: Gà Bưởi là cụm chính sau khi merge

 ·         Thời gian: 09:00 - 16:00 ngày 06.12.2017 

 ·         Những Server bị ảnh hưởng khi bảo trì :

225: 225-230

231: 231-234

259: 259

260: 260

261: 261

262: 262

81: 81-89,93-100,109-112

239: 239-242

270: 270

271: 271

273: 273

276: 276

277: 277

281: 281

282: 282

Các Gunner hãy thu xếp thời gian để tránh bị ảnh hưởng nhé!

---------- Gà Vàng ------------