Liên Thông Server

Chào các Gunner thân mến,

Gà Vàng xin thông báo thời gian bảo trì Liên Thông Máy Chủ cụ thể như sau:

Server 325: Gà Phở
Server 326: Gà Trời
Server 327: Gà Phước
Server 328: Gà Lộc
 => S325: Gà Phở là cụm chính sau khi liên thông
Server 279: Gà Cancer
Server 283: Gà Scorpio
 => S279: Gà Cancer là cụm chính sau khi liên thông

 ·         Thời gian: 05:00 - 16:00 ngày 14.03.2018 

 ·         Những Server bị ảnh hưởng khi bảo trì :

178: 178-186,190-206
287: 287-290
299: 299,302-304
300: 300-301
309: 309-312
317: 317-320
342: 342
344: 344
345: 345

Các Gunner hãy thu xếp thời gian để tránh bị ảnh hưởng nhé!

---------- Gà Vàng ------------