Liên Thông Server 317, 318, 319, 320 & 321, 322, 323, 324

Chào các Gunner thân mến,

Gà Vàng xin thông báo thời gian bảo trì merge server cụ thể như sau:

Server 317: Gà Saturn
Server 318: Gà Uranus
Server 319: Gà Pluto
Server 320: Gà Eris
 => S317: Gà Saturn là cụm chính sau khi merge
Server 321: Gà Đường
Server 322: Gà Muối
Server 323: Gà Mai
Server 324: Gà Quất
 => S313: Gà Đường là cụm chính sau khi merge 

 ·         Thời gian: 05:00 - 16:00 ngày 07.03.2018 

 ·         Những Server bị ảnh hưởng khi bảo trì :

26: 26-28,32-34,78-80,90-92,101-108,113-116,148-150
 81: 81-89,93-100,109-112
207: 207-224
225: 225-242
251: 251-254,259-262
305: 305-308
309: 309-312
313: 313-316
325: 325
327: 327
329: 329
333: 333
334: 334
335: 335
338: 338
339: 339

Các Gunner hãy thu xếp thời gian để tránh bị ảnh hưởng nhé!

---------- Gà Vàng ------------