Đua top lực chiến

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, người chơi đứng trong top 10 bảng xếp hạng lực chiến cụm máy chủ liên thông sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian tổ chức

Thời gian đua Top diễn ra từ 16:00 ngày 04/01/2017 đến 19:30 ngày 17/01/2017

Phần thưởng

HạngPhần thưởngSố lượng
Hạng 1

Xu

30.000

Đá Lục 8

1

Đá Đỏ 8

1
Hạng 2

Xu

20.000

Đá Vàng 8

1

Đá Đỏ 7

1
Hạng 3

Xu

10.000

Đá Vàng 7

2

Đá Đỏ 6

2
Hạng 4

Xu

5000

Đá Vàng 7

1

Đá Đỏ 6

1
Hạng 5

Xu

3000

Đá Vàng 6

2

Đá Đỏ 5

2
Hạng 6

Xu

2000

Đá Vàng 6

1

Đá Đỏ 5

1
Hạng 7

Xu

1000

Đá Vàng 5

2

Đá Đỏ 5

1
Hạng 8

Xu

1000

Đá Vàng 4

3

Đá Đỏ 4

3
Hạng 9

Xu

1000

Đá Vàng 4

2

Đá đỏ 4

2
Hạng 10

Xu

1000

Đá đỏ 4

2

Lưu ý

  • Sự kiện áp dụng riêng cho máy chủ liên thông.
  • Thứ bậc căn cứ vào lần cập nhật Bảng Xếp Hạng lực chiến lúc 19:05 ngày 05/12/2016
  • Phần thưởng sẽ được chuyển trong vòng 3 ngày sau khi sự kiện kết thúc.