Khuyến mãi 50% xu không khóa

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, các Gunner khi nạp Xu vào Gunny Mobi sẽ lập tức nhận được số lượng Xu bằng 50% giá trị Xu nạp vào.

Thời gian tổ chức

- Hai ngày đầu Merge Server.

Phần thưởng

 Điều kiện  Phần thưởng
 Nạp 1 lần 100 xu  50 xu
 Nạp 1 lần 200 xu 100 xu 
 Nạp 1 lần 500 xu 250 xu 
 Nạp 1 lần 1000 xu 500 xu 
 Nạp 1 lần 2000 xu 1000 xu 
 Nạp 1 lần 5000 xu 2500 xu 
 Nạp 1 lần 10000 xu 5000 xu 
 Nạp 1 lần 20000 xu 10000 xu 
 Nạp 1 lần 50000 xu 25000 xu 
 Nạp 1 lần 100000 xu 50000 xu 

Lưu ý

  • Mỗi ngày, các bạn có thể tham gia sự kiện này 1 lần.