Đua top lực chiến

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, người chơi đứng trong top 10 bảng xếp hạng lực chiến cụm máy chủ liên thông sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian tổ chức

Thời gian đua Top diễn ra từ 16:00 đến hết 14 ngày kể từ ngày gộp Server.

Phần thưởng

Hạng 1 VIP-Ná Gà (30 ngày) 1
Đá Đỏ Lv10 1
Đá Lục Lv10 1
Đá Lam Lv10 1
Hạng 2 VIP-Búa Minotuare (15 ngày) 1
Đá Đỏ Lv9 2
Đá Lục Lv9 2
Đá Lam Lv9 2
Hạng 3 Vip-Boomerang (7 ngày) 1
Đá Đỏ Lv9 1
Đá Lục Lv9 1
Đá Lam Lv9 1
Hạng 4 Đá Vàng Lv9 1
Đá Lục Lv9 1
Đá Lam Lv9 1
Đá Tím Lv9 1
Hạng 5 Đá Vàng Lv8 3
Đá Lục Lv8 3
Đá Lam Lv8 3
Đá Tím Lv8 3
Hạng 6 Đá Vàng Lv8 2
Đá Lục Lv8 2
Đá Lam Lv8 2
Đá Tím Lv8 2
Hạng 7 Đá Vàng Lv8 1
Đá Lục Lv8 1
Đá Lam Lv8 1
Đá Tím Lv8 1
Hạng 8 Đá Vàng Lv7 3
Đá Lục Lv7 3
Đá Lam Lv7 3
Đá Tím Lv7 3
Hạng 9 Đá Vàng Lv7 2
Đá Lục Lv7 2
Đá Lam Lv7 2
Đá Tím Lv7 2
Hạng 10 Đá Vàng Lv7 1
Đá Lục Lv7 1
Đá Lam Lv7 1
Đá Tím Lv7 1

Lưu ý

  • Sự kiện áp dụng riêng cho máy chủ liên thông.
  • Phần thưởng sẽ được chuyển trong vòng 3 ngày sau khi sự kiện kết thúc.