1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hello December!!!
30-11-2017 đến 04/12/2017

Hello December!!!

Lưu ý: không áp dụng cho máy chủ 283 Gà Scorpion - 284 Gà Sagittarius để đảm bảo sự công bằng khi đua TOP lực chiến.

Event Thời gian Điều kiện Thưởng SL Hạn Dùng
Đua Top Đại Gia
(TOP Recharge)
1.12 - 3.12 Top 1 Đá Lam LV13 1 Vĩnh Viễn
Nhẫn Vàng +6 2 Vĩnh Viễn
Super-Âm Nhạc 1 Vĩnh Viễn
Top 2 Đá Lam LV12 2 Vĩnh Viễn
Nhẫn Vàng +5 3 Vĩnh Viễn
VIP-Ná Gà 1 Vĩnh Viễn
Top 3 Đá Lam LV12 1 Vĩnh Viễn
Nhẫn Vàng +5 2 Vĩnh Viễn
VIP-Ná Gà 1 30 days
Top 4 - 7 Đá Lam LV11 2 Vĩnh Viễn
Nhẫn Vàng +4 3 Vĩnh Viễn
VIP-Ná Gà 1 7 days
Top 7 - 12 Đá Lam LV11 1 Vĩnh Viễn
Nhẫn Vàng +4 2 Vĩnh Viễn
Túi quà Super Âm Nhạc 100 Vĩnh Viễn
Top 13 - 25 Đá Lam LV10 3 Vĩnh Viễn
Nhẫn Vàng +4 1 Vĩnh Viễn
Túi quà Super Âm Nhạc 60 Vĩnh Viễn
Top 26 - 50 Đá Lam LV9 3 Vĩnh Viễn
Nhẫn Vàng +3 3 Vĩnh Viễn
Túi quà Super Âm Nhạc 30 Vĩnh Viễn
Khuyến Mãi 150% Xu
(Bonus Coin 150%)
1.12 Nạp 1 lần 105 xu 点劵     160 Vĩnh Viễn
Nạp 1 lần 200 xu 点劵     300 Vĩnh Viễn
Nạp 1 lần 500 xu 点劵     750 Vĩnh Viễn
Nạp 1 lần 1000 xu 点劵     1500 Vĩnh Viễn
Nạp 1 lần 2000 xu 点劵     3000 Vĩnh Viễn
Nạp 1 lần 5000 xu 点劵     7500 Vĩnh Viễn
Nạp 1 lần 10000 xu 点劵     15000 Vĩnh Viễn
Nạp 1 lần 20000 xu 点劵     30000 Vĩnh Viễn
Nạp 1 lần 50000 xu 点劵     75000 Vĩnh Viễn
Nạp 1 lần 100000 xu 点劵     150000 Vĩnh Viễn
Hello December 1.12 - 3.12 Nạp một lần 500 Xu Bùa May Mắn 15% 50 Vĩnh Viễn
Đá Cường Hóa 299 Vĩnh Viễn
Bình Tu Luyện Lv1 499 Vĩnh Viễn
Bùa Ma Thuật 29 Vĩnh Viễn
Hạnh Phúc 3 Vĩnh Viễn
Vòng Tay Venus 3 Vĩnh Viễn
Mảnh Nai GB 9 Vĩnh Viễn
Túi quà tinh thần 9 Vĩnh Viễn
Nạp một lần 1000 Xu Túi quà đá đỏ 9 Vĩnh Viễn
Túi quà đá lam 9 Vĩnh Viễn
Túi quà đá lục 9 Vĩnh Viễn
Túi quà đá vàng 9 Vĩnh Viễn
Túi quà đá tím 9 Vĩnh Viễn
Khí Hồn 999 Vĩnh Viễn
Lương Thực 299 Vĩnh Viễn
Mảnh Nai GB 19 Vĩnh Viễn
Nạp một lần 2000 Xu Mảnh Khiên Barov (Cao) 99 Vĩnh Viễn
Boomerang (Cao) 99 Vĩnh Viễn
Thiên Sứ (Cao) 99 Vĩnh Viễn
Thương Cổ (Cao) 99 Vĩnh Viễn
Búa Minotaure (Cao) 99 Vĩnh Viễn
Bình Kinh Nghiệm Lv5 99 Vĩnh Viễn
Xu Khóa 999 Vĩnh Viễn
Hoạt bát 999 Vĩnh Viễn
Huy chương 999 Vĩnh Viễn
Vàng 999999 Vĩnh Viễn
Búa Ma 99 Vĩnh Viễn
Loa Liên Server 9 Vĩnh Viễn
Quà Siêu Anh Hùng 1.12 Tiêu 9999 Xu Giáp Binh Gà 1 Vĩnh Viễn
Nắm Đấm Gà 1 Vĩnh Viễn
Iron Gà 1 Vĩnh Viễn
Captain Gà 1 Vĩnh Viễn
Tướng Rìu Băng 1 Vĩnh Viễn
Đá Chúc Phúc-Công 99 Vĩnh Viễn
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 99 Vĩnh Viễn
Đá Chúc Phúc-Thủ 99 Vĩnh Viễn
Tiêu Diệt Đối Thủ 1.12 - 3.12 Đánh bại 33 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 333 Vĩnh Viễn
Vàng 33333 Vĩnh Viễn
Tinh Thần 33 Vĩnh Viễn
Dơi Tím Nhỏ 1 7 days
Đánh bại 99 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 99 Vĩnh Viễn
Ninja Nhỏ 1 7 days
Bông Tuyết 1 Vĩnh Viễn
Ụt Ụt 1 Vĩnh Viễn
Đánh bại 155 người trong Sảnh Mảnh Rìu Hoa Văn 16 Vĩnh Viễn
Thiên Vũ +1 2 Vĩnh Viễn
Đạo Sĩ 1 Vĩnh Viễn
Nhà Âm Nhạc 1 Vĩnh Viễn
Đánh bại 222 người trong Sảnh Samurai 4 7 days
Thiên Vũ +1 3 Vĩnh Viễn
Tình Đầu 2 Vĩnh Viễn
Vương Miện Thần 1 7 days
Đánh bại 275 người trong Sảnh Mèo Noel 1 7 days
Thiên Vũ +2 3 Vĩnh Viễn
Búa Ma 99 Vĩnh Viễn
Bùa Ma Thuật 9 Vĩnh Viễn
Đánh bại 333 người trong Sảnh Tinh Thần 999 Vĩnh Viễn
Thiên Vũ +3 3 Vĩnh Viễn
Đá Cường Hóa 99 Vĩnh Viễn
Bùa Ma Thuật 19 Vĩnh Viễn