1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sôi Động Chào Hè

Sôi Động Chào Hè

Liên thông máy chủ 81, 93

Liên thông máy chủ 81, 93

Đoạt Bảo May Mắn

Đoạt Bảo May Mắn

Liên thông máy chủ 35, 121

Liên thông máy chủ 35, 121

Thời Trang Vào Hè

Thời Trang Vào Hè

Liên thông máy chủ 101, 148

Liên thông máy chủ 101, 148

Liên thông máy chủ 137, 145

Liên thông máy chủ 137, 145

Đoạt Bảo May Mắn

Đoạt Bảo May Mắn

Sự Kiễn Giỗ Tổ

Sự Kiễn Giỗ Tổ

Lễ Hội PET

Lễ Hội PET

    App icon

    GUNNY MOBI
    Nhà phát hành VNG

    Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải APK Nạp thẻ Cài Đặt