Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần

Event Thời Gian Điều Kiện Phần Thưởng Số Lượng
Đổi Cũ Lấy Mới 03.11.2017 - 05.11.2017
(Reset)
 Đổi 1 Cánh Hoa Đỏ Đá Chúc Phúc-Thủ 15
 Đổi 1 Cánh Hoa Cam Đá Chúc Phúc-Thủ 15
 Đổi 1 Cánh Hoa Vàng Đá Chúc Phúc-Thủ 15
 Đổi 1 Cánh Hoa Hồng Đá Chúc Phúc-Thủ 15
 Đổi 1 Cánh Hoa Tím Đá Chúc Phúc-Thủ 15
 Đổi 1 Vé vào tòa thành Đá Chúc Phúc-Thủ 15
 Đổi 1 Vé vào miếu thần Đá Chúc Phúc-Thủ 15
 Đổi 1 Vé tầm bảo Đá Chúc Phúc-Thủ 15
Wow-Súng Nước Đá Chúc Phúc-Thủ 30
Wow-Xe Hơi Đá Chúc Phúc-Thủ 60
Mở Thẻ Thần
(Reset)
03.11.2017 - 05.11.2017
(Reset)
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 10 lần Khí Hồn 10
Vàng 2000
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 30 lần Khí Hồn 20
Vàng 6000
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 50 lần Khí Hồn 20
Vàng 10000
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 80 lần Khí Hồn 40
Vàng 15000
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 120 lần Khí Hồn 60
Vàng 25000
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 200 lần Khí Hồn 100
Vàng 30000
Khuyến Mãi 300% Xu Khóa
(Bonus Coin 300%)
04.11.2017 - 05.11.2017
(Reset)
Nạp 1 lần 200 xu Xu Khóa 600
Nạp 1 lần 500 xu Xu Khóa 1500
Nạp 1 lần 1000 xu Xu Khóa 3000
Nạp 1 lần 2000 xu Xu Khóa 6000
Nạp 1 lần 5000 xu Xu Khóa 15000
Nạp 1 lần 10000 xu Xu Khóa 30000
Nạp 1 lần 20000 xu Xu Khóa 60000
Nạp 1 lần 50000 xu Xu Khóa 150000
Nạp 1 lần 100000 xu Xu Khóa 300000
Hello November 04.11.2017 - 05.11.2017 Nạp 1 lần 200 xu VIP-Bazooka +12 1
Hạnh Phúc 2
Ngọc Phong Ấn 1
Đá Thánh Thú Lv5 10
Bùa May Mắn 25% 10
Bình Kinh Nghiệm Lv3 100
Tình Đầu 2
Thẻ x2 EXP 2
Nạp 1 lần 500 xu Tinh Thần 500
Khí Hồn 500
Ngọc Phong Ấn 1
Lương Thực 100
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10
Mảnh Kiến Đỏ 10
Mảnh Kiến Xanh 20
Mảnh Kiến Lam 20
Nạp 1 lần 1000 xu Ngọc Phong Ấn 1
Bình Tu Luyện Lv1 200
Búa Ma 20
Túi quà đá đỏ 10
Túi quà đá lam 10
Túi quà đá lục 10
Túi quà đá vàng 10
Túi quà đá tím 10
Nạp 1 lần 2000 xu Ngọc Phong Ấn 1
Bình Kinh Nghiệm Lv5 200
Bùa Ma Thuật 20
Đá Cường Hóa 200
Nón M.J. 1
Hiệp Sĩ Phong Vân 1
Vòng Tay Venus +2 2
Ác Ma +3 3
Đua Top Tiêu Phí
(TOP Spent Coin)
04.11 - 05.11 Top 1 Super-Âm Nhạc 1
Đá Tím LV11 2
Đá Vàng LV11 2
Top 2 VIP-Ná Gà 1
Đá Tím LV11 1
Đá Vàng LV11 1
Top 3 VIP-Ná Gà 1
Đá Tím LV10 3
Đá Vàng LV10 3
Top 4 - 7 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 80
Đá Tím LV9 6
Đá Vàng LV9 6
Top 8 - 12 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 50
Đá Tím LV9 3
Đá Vàng LV9 3
Top 13 - 25 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 40
Đá Tím LV9 2
Đá Vàng LV9 2
Top 26 - 50 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 30
Đá Tím LV9 1
Đá Vàng LV9 1