Gunny Mobi
Gunny Mobi

Chi Tiết Tin Tức
Home > Tin Tức

Tính Năng Phiên Bản Mới: Cuộc Chiến Tình Yêu

Điều kiện:

+ Đã kết hôn

+ Có trang bị nhẫn

Hướng dẫn chi tiết:

- Sau khi Kết hôn chọn vào Cuộc chiến tình yêu để tham gia Chiến Đấu


- Mỗi ngày sẽ có 3 lần khiêu chiến


- Sau khi vợ/chồng bấm vào tham gia Chiến Đấu, người còn lại có thể bấm vào Trợ giúp thám hiểm để giảm 50% thời gian.
- Phần thưởng nhận ngẫu nhiên: Tinh thần, bình tu luyện và đặc biệt có tỷ lệ nhận được nhẫn kết hôn cấp thấp nhất

Hướng dẫn tân thủ Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu

Hướng dẫn nạp xu