Tuần Lễ Yêu Thương

--

Áp dụng sv 1 - 466

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, cùng Gà khám phá xem các hoạt động trong dịp này có gì HOT nhé !!!


EventĐiều kiệnQuàSL
Online nhận thưởng
Reset
11.03 - 17.03
Online 30 minHoa Đón Xuân5
Bia10
Lương Thực10
Đá Cường Hóa10
Tiêu Mỗi Ngày 1
Reset
11.03 - 12.03
Tiêu 2000 XuBúa Ma2
Phiếu Rút Thưởng2
Vàng40000
Túi Hoạt Bát (Cao)10
Tinh Thần300
Tiêu 5000 XuNhẫn Vàng +12
Vòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Đá Cường Hóa150
Lương Thực70
Tiêu 10000 XuĐá Đỏ Lv83
Đá Lục Lv83
Đá Lam Lv83
Đá Vàng Lv83
Đá Tím Lv83
Quà Khủng 1
11.03 - 12.03
Reset
Nạp nhanh 200 XuTinh Thần200
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)8
Năng Lượng Thời Gian60
Nạp nhanh 500 XuTinh Thần500
Bình Tu Luyện Lv215
Lương Thực50
Túi quà đá lục10
Túi quà đá lam10
Đá Cường Hóa150
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn500
Mảnh Rồng Con5
Lương Thực50
Bình Tu Luyện Lv230
Năng Lượng Cự Giải100
Túi quà đá đỏ10
Nạp nhanh 2000 XuNăng Lượng Thời Gian400
Túi quà đá đỏ25
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Rồng Con5
Lương Thực200
Nhẫn Bạch Kim2
Nạp nhanh 5000 XuTúi quà đá tím50
Túi quà đá vàng50
Đá Lục Lv92
Đá Đỏ Lv92
Năng Lượng Thời Gian999
Đá Lam Lv92
Nạp nhanh 10000 XuĐá Lam Lv101
Đá Lục Lv101
Mảnh Rồng Con15
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh15
Lương Thực300
Nhẫn Kim Cương +11
Nạp nhanh 20000 XuMảnh Rắn Tinh20
Mảnh Nai Gb20
Vòng Tay Venus +41
Hạnh Phúc +41
Nhẫn Kim Cương +12
Nhiệm vụ Đón Xuân
Reset
11.03 - 17.03
Đập Bình Ma 3 lầnLương Thực30
Tinh Thần400
Khí Hồn200
Hoạt Bát200
Cầu Phúc Vàng 50 lầnĐá Cường Hóa10
Túi quà thời trang5
Nhẫn Chữ P +13
Bình Tu Luyện Lv120
Mở Thẻ Thần Xu 10 lầnTúi quà đá lục5
Đá Cường Hóa20
Quà Thương Cổ5
Lương Thực5
Dùng 60 đá cường hóaVàng20000
Bùa Ma Thuật1
Túi quà trang sức3
Túi quà Super Âm Nhạc3
Sử dụng bánh sinh nhật 5 lầnVòng Tay Venus1
Hạnh Phúc1
Khí Hồn50
Túi quà VIP-Thương cổ5
Mở Rương May Mắn 20 lầnBùa Ma Thuật5
Vòng Tay Xanh +12
Ác Ma +12
Bùa May Mắn 25%5
Khiêu chiến BOSS TG 5 lầnTúi quà đá đỏ5
Tinh Thần300
Túi quà Vip-Boomerang5
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Càn quét mê cung 30 lầnHoa Đón Xuân5
Lương Thực10
Vòng Tay Venus1
Túi quà đá lam3
Lắc Xí Ngầu 15 lầnVòng Tay Xanh +21
Nhẫn Lãng Mạn +21
Nhẫn Cỏ May Mắn +21
Lam Hải +21
Mua đoạt bảo 3 lầnTúi quà đá đỏ5
Tinh Thần100
Túi Quà VIP-Ná Gà3
Búa Ma1
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
11.03 - 17.03
Liên thắng 10 trậnBùa Ma Thuật5
Hoa Đón Xuân5
Hoạt bát200
Bùa May Mắn 25%2
Guild chiến thắng 15 trậnHoa Đón Xuân5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn50
Đánh bại 20 đối thủHoa Đón Xuân5
Vòng Tay Venus2
Hạnh Phúc2
Túi quà đá lam5
Tích lũy 20 trận thắng PvPĐá Cường Hóa20
Hoa Đón Xuân5
Túi quà đá tím5
Vàng20000
Tham gia 5 trận lôi đàiHoa Đón Xuân5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Túi quà đá vàng3
Phó bản Đấu trường anh hùngVàng30000
Hoa Đón Xuân5
Bình tu luyện lv140
Lương Thực5
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngKhí Hồn50
Hoa Đón Xuân5
Vàng30000
Tinh Thần100
Dẫn Pet Rắn Tinh chiến đấu 5 lầnTúi quà trang sức5
Hoa Đón Xuân5
Túi Tu Luyện (Sơ)10
Vàng30000
Đập Bình Ma
Reset
11.03 - 13.03
Đập 10 Bình MaTúi Quà VIP-Ná Gà5
Tinh Thần500
Túi quà VIP-Búa Minotaure20
Khí Hồn100
Đập 20 Bình MaLương Thực20
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà đá tím5
Túi quà đá vàng5
Đập 30 Bình MaKhí Hồn350
Lương Thực50
Bình Tu Luyện Lv210
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá vàng10
Đập 40 Bình MaTúi quà Super Lựu Đạn5
Túi quà Thẻ1
Đá Lục Lv71
Đá Lam Lv71
Tình Yêu Diệu Kì
11.03 - 17.03
Không Reset
Ôm Hôn 50 lầnVàng30000
Khí Hồn50
Tinh Thần100
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Ôm Hôn 143 lầnNhẫn Bạch Kim1
Đá Tím Lv62
Bình Tu Luyện Lv210
Lương Thực30
Ôm Hôn 222 lầnNhẫn Bạch Kim2
Hạnh Phúc +12
Đá Tím Lv72
Mảnh Nai GB5
Ôm Hôn 333 lầnNhẫn Bạch Kim +11
Hạnh Phúc +22
Đá Tím Lv82
Mảnh Nai GB10
Dùng Bình Tu Luyện Lv2
11.03 - 17.03
Không Reset
Dùng 222 Bình Tu Luyện Lv2Vàng50000
Đá Cường Hóa200
Lương Thực70
Khí Hồn100
Dùng 333 Bình Tu Luyện Lv2Tinh Thần500
Hạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Túi quà đá lam10
Dùng 444 Bình Tu Luyện lv2Đá Chúc Phúc-Công70
Đá Chúc Phúc-Thủ70
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính70
Túi quà đá lam20
Dùng 555 Bình Tu Luyện Lv2Đá Chúc Phúc-Công150
Đá Chúc Phúc-Thủ150
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính150
Túi quà đá lam50
Càn Quét Mê Cung
11.03 - 17.03
Càn quét 777 lầnVàng30000
Trứng Khủng Long2
Phiếu Rút Thưởng2
Búa Ma2
Càn quét 1111 lầnVàng60000
Khí Hồn200
Tinh Thần100
Đá Cường Hóa30
Càn quét 1555 lầnThắt Lưng Tím1
Đá Cường Hóa50
Lương Thực25
Bình Tu Luyện Lv210
Càn quét 1999 lầnWow-Tủ Thuốc1
Lương Thực50
Hạnh Phúc +21
Mảnh Rắn Tinh5
Tham gia Lôi Đài
11.03 - 17.03
Tham gia 22 trận Lôi ĐàiVàng20000
Khí Hồn50
Lương Thực10
Túi quà VIP-Búa Minotaure10
Tham gia 33 trận Lôi ĐàiVàng40000
Bình Tu Luyện Lv25
Đá Lam Lv61
Lương Thực20
Tham gia 44 trận Lôi ĐàiHạnh Phúc +11
Vòng Tay Venus +11
Đá Lam Lv71
Mảnh Rắn Tinh2
Tham gia 55 trận Lôi ĐàiHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Đá Lam Lv81
Mảnh Rắn Tinh5
X2 điểm Hôn
13.03 - 14.03
   
X2 BOSS TG
16.03
   
Sử dụng Tình Đầu
Reset
14.03 - 16.03
Sử dụng Tình Đầu 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Tình Đầu 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Tình Đầu 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Tình Đầu 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
BOSS TG
14.03 - 17.03
Không Reset
Khiêu chiến Boss TG 10 lầnTúi Quà VIP-Ná Gà1
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv120
Đá Cường Hóa5
Khiêu chiến BOSS TG 20 lầnVàng10000
Hạnh Phúc2
Vòng Tay Venus2
Túi quà đá đỏ3
Khiêu chiến BOSS TG 30 lầnVàng20000
Bình Tu Luyện Lv130
Tinh Thần200
Túi quà đá lục5
Khiêu chiến BOSS TG 40 lầnKhí Hồn200
Đá Cường Hóa50
Tinh Thần400
Túi quà đá tím15
Khiêu chiến BOSS TG 55 lầnLương Thực70
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá vàng25
Túi quà đá lam25
Mở Thẻ Thần
14.03 - 17.03
Reset
Mở thẻ thần huy chương 50 lầnVàng20000
Cúc Vạn Thọ5
Bình kinh nghiệm lv520
Túi quà VIP-Bazooka5
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2
Cúc Vạn Thọ5
Túi quà vip Bóng Đá5
Túi quà Vip-Boomerang5
Mở thẻ thần huy chương 110 lầnBình Tu Luyện Lv120
Cúc Vạn Thọ5
Túi quà Wow Bóng Đá10
Khí hồn100
Mở thẻ thần xu 10 lầnKhí hồn50
Tinh Thần100
Túi quà VIP-Thương cổ3
Vàng50000
Mở thẻ thần xu 25 lầnPhiếu Rút Thưởng1
Khí hồn200
Lương Thực20
Đá Cường Hóa30
Mở thẻ thần xu 40 lầnTúi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá đỏ7
Bình Tu Luyện Lv210
Thu thập Hoa Đón Xuân
Không Reset
11.03 - 17.03
Thu Thập 100 Hoa Đón XuânBúa Ma2
Bình Tu Luyện Lv210
Tinh Thần300
Khí Hồn100
Thu Thập 150 Hoa Đón XuânHạnh Phúc +11
Đá Cường Hóa100
Vòng Tay Venus +11
Lương Thực40
Thu Thập 200 Hoa Đón XuânTúi quà đá lục10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá tím10
Túi quà đá vàng10
Thu Thập 250 Hoa Đón XuânĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính100
Đá Chúc Phúc-Công100
Đá Chúc Phúc-Thủ100
Lệnh bài thú cưng3
Thu Thập 300 Hoa Đón XuânTúi quà đá đỏ20
Hạnh Phúc +22
Vòng Tay Venus +22
Lương Thực100
Lễ hội Ngọc Quý
Không Reset
11.03 - 17.03
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
Không Reset
11.03 - 17.03
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Tham gia Dũng Sĩ
Reset
11.03 - 13.03
Phó bản Dũng Sĩ ThườngTinh thần100
Hoa Đón Xuân5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Dũng Sĩ KhóKhí Hồn50
Hoa Đón Xuân5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Dũng Sĩ Anh HùngLương Thực10
Hoa Đón Xuân5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Khiêu chiến Đảo Hải Tặc
Reset
14.03 - 17.03
Phó bản Đảo Hải Tặc ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Hoa Đón Xuân5
Phó bản Đảo Hải Tặc KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Hoa Đón Xuân5
Phó bản Đảo Hải Tặc Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Hoa Đón Xuân5
Nạp Nhỏ Quà To 1
Reset
11.03 - 12.03
Nạp 40 XuÁc Ma +12
Nhẫn Chữ P +12
Túi quà VIP-Búa Minotaure3
Túi quà VIP Bóng Đá3
Túi quà VIP-Bazooka3
Nạp 160 XuĐá Cường Hóa50
Khí Hồn100
Búa Ma1
Phiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu2
Nạp 400 XuTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Nạp 800 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Nhẫn Bạch Kim1
Bình Tu Luyện Lv250


Chúc Gunner có những giây phút chơi game thật vui vẻ ^^ !