Sự Kiện Kho Tàng Đá Khảm

--

Áp dụng sv 1 - 412

Tuần mới lại đến, cùng Gà khám phá xem các hoạt động tuần này có gì nhé !!!

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
26.11 - 02.12
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minBúa Chăm Chỉ5Forever
Bùa Ma Thuật1Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Vua Gà Thức Tỉnh
26.11 - 02.12
Reset
Hoàn thành nhiệm vụ nhận nhiều phần thưởng quý hiếm nào Gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 100 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Tinh Thần100Forever
Khí Hồn50Forever
Bùa May Mắn 25%5Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lầnTúi quà đá lục5Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Quà Thương Cổ5Forever
Lương Thực5Forever
Cầu phúc vàng 50 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Túi quà trang sức5Forever
Nhẫn Cỏ May Mắn +13Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Cầu phúc xu 5 lầnTúi quà đá tím5Forever
Khí Hồn100Forever
Quà Boomerang5Forever
Búa Ma1Forever
Sử dụng thành thật 10 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Hạnh Phúc2Forever
Khí Hồn50Forever
Túi quà đá lục5Forever
Nhận được 100 điểm tinh hồnTinh Thần100Forever
Lương Thực10Forever
Bản Đồ Kho Báu1Forever
Túi quà thời trang10Forever
Khiêu chiến Boss TG 3 lầnTinh Thần50Forever
Lương Thực5Forever
Bình Tu luyện lv120Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv510Forever
Thử Thách Vương Quốc Gà
26.11 - 02.12
Reset
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 5 trậnbúa chăm chỉ5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Hoạt bát200Forever
Đá Thánh Thú Lv52Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 10 lầnbúa chăm chỉ5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà20Forever
Khí Hồn2Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 15 lầnbúa chăm chỉ5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Túi quà trang sức10Forever
Túi quà đá đỏ3Forever
Phó bản Pháo Đài khó 1 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Vàng50000Forever
búa chăm chỉ5Forever
Dẫn PET Cỏ Ma đấu 5 trậnbúa chăm chỉ5Forever
Lương Thực10Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Tinh Thần20Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lầnbúa chăm chỉ5Forever
Lương Thực10Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Túi quà đá lam3Forever
Đoạt Bảo
Reset
26.11 - 28.11
Đập Bình Ma nhận thưởng nào các Gunner ơi!đoạt bảo 10 lầnVàng50000Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Bình Tu Luyện Lv150Forever
Hoạt Bát120Forever
đoạt bảo 20 lầnTúi quà đá đỏ7Forever
Túi quà đá tím7Forever
Túi quà đá vàng7Forever
Túi quà đá lam7Forever
Túi quà đá lục7Forever
đoạt bảo 40 lầnKhí Hồn100Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Túi quà Vip-Boomerang25Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
đoạt bảo 60 lầnVòng Tay Venus +11Forever
Hạnh Phúc +11Forever
Lương Thực50Forever
Tinh Thần300Forever
Lắc Xí Ngầu
Reset
26.11 - 28.11
Thể hiện tình cảm, nhận ngay quà đỉnh!!!Lắc Xí ngầu 20 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Vàng50000Forever
Hoạt bát100Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Lắc xí ngầu 50 lầnTúi quà đá lam7Forever
Túi quà đá tím7Forever
Túi quà đá vàng7Forever
Bình Tu Luyện Lv130Forever
Lắc xí ngầu 100 lầnBình Tu Luyện Lv220Forever
Lương Thực40Forever
Túi quà đá đỏ10Forever
Túi quà đá lục10Forever
BOSS TG
Reset
26.11 - 28.11
 Khiêu chiến 6 lầnBúa Chăm Chỉ5Forever
Tinh Thần100Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Vàng20000Forever
Khiêu chiến 10 lầnBúa Chăm Chỉ5Forever
Tinh Thần200Forever
Khí hồn100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Khiêu chiến 15 lầnLương Thực20Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Nhẫn Vàng2Forever
Khí Hồn150Forever
x2 viễn chinh
26.11
Hôm nay x2 phần thưởng viễn chinh đó nha!!   Forever
x2 Boss TG
28.11
     
Sử dụng Bánh Sinh Nhật
29.11 - 02.12
Reset
Bánh Sinh Nhật được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Bánh sinh nhật 5 lầnVàng30000Forever
Tinh Thần100Forever
Phiếu Rút Thưởng1Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv530Forever
Sử dụng Bánh sinh nhật 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao)8Forever
Đá Chúc Phúc-Công15Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ15Forever
Sử dụng Bánh sinh nhật 20 lầnHạnh Phúc +11Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Sử dụng Bánh sinh nhật 50 lầnTúi quà đá lục20Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Hạnh Phúc +13Forever
Vòng Tay Venus +13Forever
Lương Thực60Forever
Cầu Phúc
29.11 - 02.12
Reset
Sử dụng bình tu luyện lv2 đủ số lượng nhận thưởng khủng!!Cầu phúc vàng 50 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv510Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Hoạt Bát80Forever
Cầu phúc vàng 80 lầnBùa May Mắn 25%3Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Bình Tu Luyện Lv150Forever
Hoạt Bát120Forever
Cầu phúc vàng 150 lầnTúi quà VIP-Bazooka5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv599Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Túi quà VIP-Thương cổ5Forever
Cầu Phúc Xu 15 lầnĐá Cường Hóa20Forever
Lương Thực10Forever
Khí Hồn50Forever
Tinh Thần150Forever
Cầu phúc Xu 25 lầnMảnh Super -Pháo (Cao)8Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Cầu phúc Xu 50 lầnTúi quà đá đỏ10Forever
Túi quà đá lam10Forever
Túi quà đá lục10Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Túi quà đá tím10Forever
Dùng Khí Hồn
29.11 - 02.12

Mở thẻ thần nhận thưởng ngay hôm nay nào các Gunner!!Sử dụng 500 khí hồnBản Đồ Kho Báu5Forever
Túi quà thời trang2Forever
Túi Vàng (Sơ)10Forever
Búa Minotaure10Forever
Sử dụng 1000 Khí hồnMảnh VIP-Boomerang (Cao) 8Forever
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)8Forever
Túi quà trang sức10Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Sử dụng 2000 Khí hồnTúi quà Vip-Boomerang3Forever
Túi quà thời trang10Forever
Túi quà Super Âm Nhạc3Forever
Bình Tu Luyện Lv250Forever
Sử dụng 4000 Khí hồnTúi quà đá tím15Forever
Hạnh Phúc +12Forever
Nhẫn Chữ P +51Forever
Túi quà tinh thần5Forever
Thu thập Búa Chăm Chỉ
26.11 - 02.12
Không Reset

Vật phẩm Đổi Búa Chăm Chỉ có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Búa Chăm Chỉ có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Búa Chăm ChỉTúi quà đá lam10Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Tinh Thần350Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Thu Thập 150 Búa Chăm ChỉHạnh Phúc +11Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Thu Thập 200 Búa Chăm ChỉLương Thực70Forever
Túi quà đá tím20Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính100Forever
Tinh thần400Forever
Thu Thập 250 Búa Chăm ChỉLệnh bài thú cưng3Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ150Forever
Túi quà đá Lục30Forever
Thu Thập 300 Búa Chăm ChỉĐá Chúc Phúc-Công200Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Lương Thực150Forever
Lễ hội Ngọc Quý
Không Reset
26.11 - 02.12
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
Không Reset
26.11 - 02.12
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
PVE
Reset
26.11 - 02.12
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Tinh thần100Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngKhí Hồn50Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Tinh Thần100Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngLương Thực10Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình tu luyện lv140Forever
Khí Hồn100Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùngLương Thực10Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Khí Hồn100Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày
Không Reset
26.11 - 02.12
Đăng nhập vào game càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ ngày nào nhé!Đăng nhập liên tiếp 1 ngàyBúa Chăm Chỉ5Forever
Hoạt bát100Forever
Loa nhỏ5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngàyBúa Chăm Chỉ5Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Bùa May Mắn 15%5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Khí hồn100Forever
Tinh Thần100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Thương Cổ (Cao)4Forever
Lương Thực20Forever
Búa Ma10Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Đá cường hóa30Forever
Tinh thần300Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Thương Cổ (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng1Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever


Chúc các Gunner có những giây phút chơi game thật vui vẻ ^^ !