Sự Kiện Đại Hội Tân Xuân

--

Áp dụng sv 1 - 435

Năm mới 2019 đến rồi, cùng Gà khám phá xem các hoạt động đầu năm có gì HOT nhé !!!

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Online nhận thưởng
07.01 - 13.01
Reset
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minCúc Vạn Thọ5Forever
Bia10Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Tiêu Mỗi Ngày 1
07.01 - 08.01
Reset
Tích lũy tiêu phí đủ yêu cầu là có thể nhận thưởng. Hoạt động reset khi qua ngàyTiêu 2000 XuBúa Ma2Forever
Phiếu Rút Thưởng2Forever
Vàng40000Forever
Túi Hoạt Bát (Cao)10Forever
Tinh Thần300Forever
Quà Khủng 1
07.01 - 08.01
Reset
Nạp 1 lần đúng mốc nhận thưởng. Gunner còn chừng chờ gì nữa?
Ví dụ: Nạp 1 lần 20k sẽ nhận phần thưởng 200 Xu.
Nạp nhanh 200 XuTinh Thần200Forever
Lương Thực20Forever
Đá Cường Hóa50Forever
Khí Hồn100Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao)8Forever
Năng Lượng Thời Gian50Forever
Nạp nhanh 500 XuTinh Thần500Forever
Bình Tu Luyện Lv215Forever
Lương Thực50Forever
Túi quà đá tím10Forever
Túi quà đá lam10Forever
Đá Cường Hóa150Forever
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn500Forever
Lương Thực50Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Năng Lượng Thời Gian150Forever
Nạp nhanh 2000 XuNăng Lượng Thời Gian400Forever
Túi quà đá vàng25Forever
Mảnh Rắn Tinh5Forever
Mảnh Nai GB5Forever
Lương Thực200Forever
Nhẫn Bạch Kim2Forever
Nạp nhanh 5000 XuTúi quà đá đỏ50Forever
Túi quà đá lục50Forever
Mảnh Rồng Con10Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10Forever
Bình Tu Luyện Lv270Forever
Năng Lượng Ma Kết400Forever
Nạp nhanh 10000 XuĐá Vàng Lv101Forever
Đá Lục Lv101Forever
Mảnh Nai GB15Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh15Forever
Nhẫn Kim Cương +11Forever
Nạp nhanh 20000 XuMảnh Rắn Tinh20Forever
Mảnh Rồng Con20Forever
Vòng Tay Venus +41Forever
Hạnh Phúc +41Forever
Nhẫn Kim Cương +12Forever
Vua Gà Thức Tỉnh
Reset
07.01 - 13.01
Hoàn thành nhiệm vụ nhận nhiều phần thưởng quý hiếm nào Gunner.
--Gà Vàng--
Mở rương may mắn 30 lầnBùa Ma Thuật5Forever
Nhẫn Chữ P +12Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Bùa May Mắn 25%5Forever
Hôn 2 lầnTúi quà đá lam5Forever
Túi quà đá vàng5Forever
Quà Boomerang5Forever
Lương Thực5Forever
Càn quét 100 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Vĩnh Cửu +13Forever
Đá Thánh Thú Lv515Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Mua đoạt bảo 4 lầnTúi quà đá đỏ5Forever
Tinh Thần100Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà3Forever
Búa Ma1Forever
Sử dụng kêu ngạo 10 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Vòng Tay Venus2Forever
Khí Hồn50Forever
Túi quà đá lục5Forever
Sử dụng 5 bình tu luyên lv2lương thực20Forever
khí hồn50Forever
búa ma1Forever
túi quà đá đỏ5Forever
Lắc Xí Ngầu 15 lầnTinh Thần100Forever
Lương Thực10Forever
Bản Đồ Kho Báu1Forever
Túi Quà Trang Sức10Forever
Dùng 50 Lương ThựcKhí Hồn100Forever
Tinh Thần200Forever
Túi quà VIP-Thương cổ5Forever
Túi quà Super Âm Nhạc5Forever
Ôm 10 lầnVàng10000Forever
Hoạt Bát50Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Túi quà VIP-Bazooka5Forever
Khiêu chiến Boss Guild 2 lầnTinh Thần50Forever
Lương Thực5Forever
Bình Tu luyện lv120Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv510Forever
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
07.01 - 13.01
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 5 trậnCúc Vạn Thọ5Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Hoạt bát200Forever
Bùa Ma Thuật2Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 10 trậnCúc Vạn Thọ5Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà2Forever
Đánh bại 15 người trong chiến đấuCúc Vạn Thọ5Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Quà Gà Gunny2Forever
Túi quà đá đỏ5Forever
Phó bản Đấu Trường khó 1 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Vàng50000Forever
Cúc Vạn Thọ5Forever
Dẫn PET Nai GB đấu 5 trậnCúc Vạn Thọ5Forever
Lương Thực10Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Tinh Thần50Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lầnCúc Vạn Thọ5Forever
Lương Thực10Forever
Hạnh Phúc +11Forever
Túi quà đá tím5Forever
Cầu Phúc
07.01 - 09.01
Reset
Cầu Phúc nhận thưởng ngay hôm nay!!
Event reset khi qua ngày!
Cầu phúc vàng 50 lầnBùa May Mắn 25%2Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Bình Tu Luyện Lv130Forever
Bùa Ma Thuật1Forever
Cầu phúc vàng 80 lầnĐá Thánh Thú Lv510Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Bình Tu Luyện Lv150Forever
Hoạt Bát120Forever
Cầu phúc vàng 150 lầnTúi quà VIP-Búa Minotaure5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv599Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Đá Cường Hóa25Forever
Cầu phúc Xu 15 lầnĐá Cường Hóa25Forever
Lương Thực10Forever
Khí Hồn50Forever
Tinh Thần150Forever
Cầu phúc xu 25 lầnMảnh Super-Lu Gạch (Cao)8Forever
Túi quà Super Âm Nhạc5Forever
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8Forever
Lương Thực15Forever
Cầu phúc xu 50 lầnTúi quà đá đỏ10Forever
Túi quà đá lam10Forever
Túi quà đá lục10Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Túi quà đá tím10Forever
BOSS TG
07.01 - 09.01
Reset
Khiêu chiến BOSS TG nhận thưởng nào Gunner.
Lưu ý: event reset khi qua ngày
Khiêu chiến 6 lầnBình Tu Luyện Lv110Forever
Tinh Thần100Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Vàng20000Forever
Khiêu chiến 10 lầnTúi quà đá lam5Forever
Tinh Thần200Forever
Khí hồn100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Khiêu chiến 15 lầnLương Thực20Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Túi quà đá đỏ7Forever
Khí Hồn200Forever
Dùng Khí Hồn
07.01 - 09.01
Reset
Dùng Khí Hồn đủ số lượng yêu cầu nhận thưởng nào Gunner.
Event bị reset khi qua ngày!!
Sử dụng 500 khí hồnBản Đồ Kho Báu5Forever
Túi quà thời trang2Forever
Túi Vàng (Sơ)10Forever
Búa Minotaure10Forever
Sử dụng 1000 Khí hồnMảnh VIP-Boomerang (Cao)8Forever
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)8Forever
Túi quà trang sức10Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Sử dụng 2000 Khí hồnTúi quà Vip-Boomerang3Forever
Túi quà thời trang10Forever
Túi quà Super Âm Nhạc3Forever
Túi quà tinh thần5Forever
Sử dụng 4000 Khí hồnTúi quà đá tím20Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Bình Tu Luyện Lv250Forever
x2 viễn chinh
07.01
Hôm nay x2 phần thưởng viễn chinh đó nha!!    
x2 BOSS TG
09.01
Hôm nay x2 phần thưởng BOSS TG đó nha!!    
Lắc Xí Ngầu
10.01 - 13.01
Reset
Lắc Xí Ngầu đủ số lần yêu cầu nhần thưởng siêu hấp dẫn!
Lưu ý: event reset khi qua ngày!
Lắc Xí Ngầu 20 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Vàng50000Forever
Hoạt bát100Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Lắc Xí Ngầu 50 lầnTúi quà đá lam7Forever
Túi quà đá tím7Forever
Túi quà đá vàng7Forever
Bình Tu Luyện Lv130Forever
Lắc Xí Ngầu 100 lầnBình Tu Luyện Lv220Forever
Lương Thực40Forever
Túi quà đá đỏ10Forever
Túi quà đá lục10Forever
Đoạt Bảo
10.01 - 13.01
Reset
Mua đoạt bảo đủ số lần có thể nhận thưởng hấp dẫn.
Lưu ý: Event reset khi qua ngày
đoạt bảo 10 lầnVàng50000Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Bình Tu Luyện Lv150Forever
Hoạt Bát120Forever
đoạt bảo 20 lầnTúi quà đá đỏ7Forever
Túi quà đá tím7Forever
Túi quà đá vàng7Forever
Túi quà đá lam7Forever
Túi quà đá lục7Forever
đoạt bảo 40 lầnKhí Hồn100Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Túi quà Vip-Boomerang25Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
đoạt bảo 60 lầnVòng Tay Venus +11Forever
Hạnh Phúc +11Forever
Lương Thực50Forever
Tinh Thần300Forever
Tạo Mới Bản Đồ
10.01 - 13.01
Không Reset
Tạo Mới Bản Đồ đủ số lần yêu cầu là có thể nhận thưởng.
Lưu ý: event không reset khi qua ngày
Tạo mới bản đồ 5 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Khí Hồn20Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà2Forever
Ác Ma +21Forever
Tạo mới bản đồ 10 lầnVòng Tay Xanh +22Forever
Túi quà VIP-Thương cổ15Forever
Túi quà thời trang5Forever
Tinh Thần150Forever
Tạo mới bản đồ 15 lầnLương Thực25Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Túi quà Super Âm Nhạc5Forever
Túi Quà Trang Sức7Forever
Sử dụng Kẻ Ngông Cuồng
10.01 - 13.01
Reset
Kẻ Ngông Cuồng được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Kẻ Ngông Cuồng 5 lầnKhí Hồn100Forever
Tinh Thần100Forever
Phiếu Rút Thưởng1Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv530Forever
Sử dụng Kẻ ngông Cuồng 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15Forever
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8Forever
Đá Chúc Phúc-Công15Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ15Forever
Sử dụng Kẻ ngông Cuồng 20 lầnHạnh Phúc +12Forever
Vòng Tay Venus +12Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Túi quà đá tím10Forever
Sử dụng Kẻ ngông cuồng 50 lầnTúi quà đá lục15Forever
Túi quà đá đỏ15Forever
Túi quà đá lam15Forever
Túi quà đá vàng15Forever
Lương Thực60Forever
Tích Lũy Chiến Thắng
07.01 - 13.01
Reset
Tích lũy liên thắng càng nhiều, nhận quà càng hấp dẫn.
Lưu ý: event reset khi qua ngày.
Tích lũy 15 trận thắngCúc Vạn Thọ5Forever
Vàng20000Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv510Forever
Hoạt Bát50Forever
Tích lũy 20 trận thắngCúc Vạn Thọ5Forever
Tinh thần100Forever
Lương Thực20Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Tích lũy 25 trận thắngCúc Vạn Thọ10Forever
Khí Hồn70Forever
Tinh Thần120Forever
Túi quà đá tím5Forever
Tích lũy 30 trận thắngCúc Vạn Thọ15Forever
Lương Thực30Forever
Bình Tu Luyện lv215Forever
Túi quà đá lam7Forever
Thu thập Cúc Vạn Thọ
Không Reset
07.01 - 13.01

Vật phẩm Đổi Cúc Vạn Thọ có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Cúc Vạn Thọ có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Cúc Vạn ThọTúi quà đá lam10Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Tinh Thần350Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Thu Thập 150 Cúc Vạn ThọHạnh Phúc +11Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Thu Thập 200 Cúc Vạn ThọLương Thực70Forever
Túi quà đá tím20Forever
Lệnh bài thú cưng3Forever
Tinh thần400Forever
Thu Thập 250 Cúc Vạn ThọMảnh Rắn Tinh5Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ150Forever
Túi quà đá Lục30Forever
Thu Thập 300 Cúc Vạn ThọMảnh Nai GB5Forever
Bình Tu Luyện Lv240Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Lương Thực150Forever
Lễ hội Ngọc Quý
Không Reset
07.01 - 13.01
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
Không Reset
07.01 - 13.01
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
PVE
07.01 - 13.01
Reset
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Tinh thần100Forever
Cúc Vạn Thọ5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngKhí Hồn50Forever
Cúc Vạn Thọ5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Tinh Thần100Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngLương Thực10Forever
Cúc Vạn Thọ5Forever
Bình tu luyện lv140Forever
Khí Hồn100Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùngLương Thực10Forever
Cúc Vạn Thọ5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Khí Hồn100Forever
Đăng nhập liên tiếp 7
07.01 - 13.01
Không Reset
Đăng nhập vào game càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ ngày nào nhé!Đăng nhập liên tiếp 1 ngàyCúc Vạn Thọ5Forever
Hoạt bát100Forever
Loa nhỏ5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngàyCúc Vạn Thọ5Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Bùa May Mắn 15%5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngàyCúc Vạn Thọ10Forever
Khí hồn100Forever
Tinh Thần100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngàyCúc Vạn Thọ10Forever
Túi quà đá tím3Forever
Lương Thực20Forever
Búa Ma10Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyCúc Vạn Thọ10Forever
Đá cường hóa30Forever
Tinh thần300Forever
Túi quà đá lục5Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngàyCúc Vạn Thọ10Forever
Túi quà đá đỏ7Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Lương Thực20Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngàyCúc Vạn Thọ10Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus2Forever
Hạnh Phúc2Forever