Sự Kiện Đại Chiến Goblin

--

Áp Dụng Từ Server 1 - 380

Sự kiện tuần mới đã bắt đầu, cùng Gà Vàng điểm qua xem có gì HOT không nhé ^^

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
06.08 - 12.08
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minHoa Phù Dung5Forever
Bùa Ma Thuật1Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Quà Khủng 1
Reset
06.08 - 07.08
Nạp đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp nhanh 200 XuBình Tu Luyện Lv25Forever
Khí Hồn200Forever
Túi quà đá lục5Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao)12Forever
Nạp nhanh 500 XuBình Tu Luyện Lv220Forever
Lệnh bài thú cưng3Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 20Forever
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)20Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao)20Forever
Nạp nhanh 1000 XuThẻ Đổi Tên1Forever
Búa Ma5Forever
Đá Vàng Lv71Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Nạp nhanh 2000 XuPhiếu rút thưởng4Forever
Lương Thực200Forever
Tinh Thần999Forever
Nhẫn Vàng +12Forever
Túi quà đá lục30Forever
Nạp nhanh 5000 XuMảnh Rồng Con10Forever
Đá Lam Lv92Forever
Hạnh Phúc +31Forever
Bình Tu Luyện Lv250Forever
Lương Thực300Forever
Nạp nhanh 10000 XuĐá Đỏ Lv92Forever
Đá Lam Lv92Forever
Đá Lục Lv92Forever
Đá Tím Lv92Forever
Đá Vàng Lv92Forever
Nạp nhanh 20000 XuMảnh Rồng Con30Forever
Mảnh Rắn Tinh30Forever
Hạnh Phúc +41Forever
Lương Thực200Forever
Nhẫn Bạch Kim +22Forever
Quà Khủng 2
Reset
09.08 - 10.08
Nạp đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp nhanh 200 XuLương Thực20Forever
Tinh Thần200Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Túi quà đá lam5Forever
Nạp nhanh 500 XuBúa Ma3Forever
Mảnh Ngọc Cam50Forever
Bình Tu Luyện Lv220Forever
Lương Thực70Forever
Nhẫn Chữ P+32Forever
Nạp nhanh 1000 XuĐá Đỏ Lv72Forever
Đá Lục Lv72Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Tinh Thần999Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Nạp nhanh 2000 XuBình Tu Luyện Lv250Forever
Túi quà đá lục25Forever
Vòng Tay Venus +22Forever
Túi quà đá vàng25Forever
Nhẫn Bạch Kim2Forever
Nạp nhanh 5000 XuMảnh Rồng Con10Forever
Đá Đỏ Lv92Forever
Đá Lam Lv92Forever
Mảnh Rắn Tinh10Forever
Vòng Tay Venus +31Forever
Tinh Thần999Forever
Nạp nhanh 10000 XuĐá Lục Lv101Forever
Đá Lam lv101Forever
Nhẫn Kim Cương +11Forever
Ác Ma +52Forever
Hạnh Phúc +32Forever
Nạp nhanh 20000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh30Forever
Mảnh Nai GB30Forever
Bình Tu Luyện Lv2150Forever
Vòng Tay Venus +41Forever
Nhẫn Kim Cương +12Forever
Tiêu Mỗi Ngày 1
Reset
07.08 - 08.08
Tiêu đúng mốc nhận thưởng siêu hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 500 XuLương Thực20Forever
Tinh Thần300Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure5Forever
Túi quà VIP-Bazooka5Forever
Tiêu 1500 XuBúa Ma5Forever
Lương Thực20Forever
Túi quà đá đỏ5Forever
Túi Quà Trang Sức5Forever
Tiêu 3000 xuNhẫn Chữ P+31Forever
Bình tu luyện lv220Forever
Túi quà đá lục10Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Tiêu 7000 xuLương thực150Forever
Khí hồn500Forever
Quà tinh hoa kỹ năng1Forever
Quà Thương Cổ6Forever
Tiêu 13000 XuTinh thần999Forever
Vòng Tay Venus +22Forever
Hạnh Phúc +22Forever
Túi quà đá lam30Forever
Tiêu Mỗi Ngày 2
Reset
10.08 - 11.08
Tiêu đúng mốc nhận thưởng siêu hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 500 xuHoạt bát120Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Tinh Thần200Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Tiêu 1500 xuLương Thực30Forever
Túi quà đá đỏ10Forever
Búa Ma5Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Tiêu 3000 xuTúi quà trang sức10Forever
Vòng Tay Venus +12Forever
hạnh phúc +12Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà15Forever
Tiêu 7000 xuTúi quà đá đỏ15Forever
Túi quà đá lam15Forever
Túi quà đá lục15Forever
Túi quà đá tím15Forever
Túi quà đá vàng15Forever
Tiêu 13000 xuBình tu luyện lv260Forever
Nhẫn Bạch Kim +11Forever
Đá Lam Lv82Forever
Đá Vàng Lv82Forever
Vua Gà Thức Tỉnh
Reset
06.08 - 12.08
Hoàn thành nhiệm vụ tích lũy Cúp Vua Gà nào Gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 100 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Tinh Thần100Forever
Khí Hồn50Forever
Bùa May Mắn 25%5Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lầnTúi quà đá lục5Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Quà Thương Cổ5Forever
Lương Thực5Forever
Cầu phúc vàng 50 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Túi quà trang sức5Forever
Nhẫn Cỏ May Mắn +13Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Cầu phúc xu 5 lầnTúi quà đá tím5Forever
Khí Hồn100Forever
Quà Boomerang5Forever
Búa Ma1Forever
Sử dụng thành thật 10 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Hạnh Phúc2Forever
Khí Hồn50Forever
Túi quà đá lục5Forever
Nhận được 100 điểm tinh hồnTinh Thần100Forever
Lương Thực10Forever
Bản Đồ Kho Báu1Forever
Túi quà thời trang10Forever
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
06.08 - 12.08
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận Cup từ vua gà ban tặng, tích lũy cup sau đó đến Shop Vua Gà để đổi thưởng
--Gà Vàng--
Liên thắng 5 trậnHoa Phù Dung5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Hoạt bát200Forever
Đá Thánh Thú Lv55Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 10 lầnHoa Phù Dung5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà2Forever
Khí Hồn100Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 15 lầnHoa Phù Dung5Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Túi quà trang sức10Forever
Túi quà đá đỏ3Forever
Phó bản Pháo Đài khó 1 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Vàng50000Forever
Hoa Phù Dung5Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lầnHoa Phù Dung5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá lục3Forever
Đập Bình Ma
Reset
06.08 - 08.08
Đập càng nhiều bình ma, thưởng càng nhiều.
--Gà Vàng--
Đập Bình Ma 10 lầnBình Kinh Nghiệm Lv550Forever
Tinh Thần500Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Đập Bình Ma 20 lầnLương Thực20Forever
Túi quà Super Âm Nhạc5Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Bình Tu Luyện Lv130Forever
Đập Bình Ma 30 lầnTúi Quà Trang Sức10Forever
Lương Thực50Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Vòng Tay Venus2Forever
Hạnh Phúc2Forever
Dùng Lương Thực
Reset
06.08 - 08.08
Dùng lương thực nhận nào gunner.
--Gà Vàng--
Dùng 100 lương thựcThương Cổ (Cao)20Forever
Bình Tu Luyện Lv22Forever
Loa Nhỏ5Forever
Hoạt bát100Forever
Dùng 200 lương thựcBản Đồ Kho Báu5Forever
Túi Tu Luyện (Sơ)10Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Quà Boomerang10Forever
Dùng 400 lương thựcTúi Quà Trang Sức10Forever
Hộp Nhẫn Hoàng Đế5Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5Forever
Tinh thần300Forever
Dùng 600 lương thựcMảnh Super - Pháo (Cao)8Forever
Mảnh Super - Lựu Đạn (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv250Forever
Túi quà Super Âm Nhạc10Forever
Sử dụng tình đầu
Reset
06.08 - 08.08
Tình Đầu được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng tình đầu 5 lầnBúa Ma2Forever
Túi quà VIP-Thương cổ10Forever
Sử dụng tình đầu 10 lầnÁc Ma +21Forever
Nhẫn Chữ P +21Forever
Sử dụng tình đầu 20 lầnHạnh Phúc +11Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Tinh thần300Forever
Nhẫn Vàng1Forever
Sử dụng tình đầu 50 lầnTúi quà đá lam10Forever
Túi quà đá lục10Forever
Túi quà đá đỏ10Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Túi quà đá tím10Forever
Dùng khí hồn
09.08 - 12.08
Dùng Khí hồn nhận thưởng siêu hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng 500 Khí HồnBản Đồ Kho Báu5Forever
Túi quà thời trang2Forever
Túi Vàng (Sơ)10Forever
Búa Minotaure10Forever
Sử dụng 1000 Khí HồnMảnh VIP-Boomerang (Cao) 8Forever
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)8Forever
Túi quà trang sức10Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Sử dụng 2000 Khí HồnTúi quà Vip-Boomerang3Forever
Túi quà thời trang10Forever
Túi quà Super Âm Nhạc3Forever
Bình Tu Luyện Lv250Forever
Sử dụng 3000 Khí HồnTúi quà đá vàng10Forever
Vòng Tay Venus +12Forever
Vòng Tay Xanh +51Forever
Túi quà tinh thần5Forever
Đổ xí ngầu
Reset
09.08 - 12.08
Đổ Xí Ngầu nhận thưởng nào gunner ơi.
--Gà Vàng--
20 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Túi Quà Trang Sức3Forever
Bình kinh nghiệm lv510Forever
40 lầnTúi quà Vip-Boomerang15Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure15Forever
Bình kinh nghiệm lv515Forever
80 lầnHoạt bát120Forever
Tinh Thần300Forever
Khí Hồn100Forever
Lương thực20Forever
Hôn
Reset
09.08 - 12.08
Thể hiện tình cảm với Gấu nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Hôn 5 lầnBình kinh nghiệm lv510Forever
Hoạt bát120Forever
Quà Kim Cương5Forever
Quà Hoạt Động 65Forever
Hôn 10 lầnTúi Quà Trang Sức5Forever
Búa ma3Forever
Tinh Thần200Forever
Khí Hồn100Forever
Hôn 15 lầnLương Thực50Forever
Bình Tu Luyện Lv220Forever
Túi quà đá đỏ5Forever
Túi quà đá tím5Forever
Thu thập hoa phù dung
Không reset
06.08 - 12.08

Vật phẩm Đổi hoa phù dung có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ hoa phù dung có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 hoa phù dungBúa Ma2Forever
Khí Hồn200Forever
Tinh Thần300Forever
Đá Cường Hóa70Forever
Thu Thập 150 hoa phù dungHạnh Phúc +11Forever
Đá Cường Hóa70Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Thu Thập 200 hoa phù dungLương Thực70Forever
Túi quà đá tím20Forever
Khí hồn400Forever
Tinh thần400Forever
Thu Thập 250 hoa phù dungLệnh bài thú cưng3Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Túi quà đá Lục30Forever
Thu Thập 300 hoa phù dungTúi quà đá lam35Forever
Búa Ma10Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Lương Thực150Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
06.08 - 12.08
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
06.08 - 12.08
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
PVE
Reset
06.08 - 12.08
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Đá cường hóa10Forever
hoa phù dung5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngĐá cường hóa10Forever
hoa phù dung5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Tinh Thần100Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngĐá cường hóa10Forever
hoa phù dung5Forever
Bình tu luyện lv140Forever
Khí Hồn100Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùngĐá cường hóa10Forever
hoa phù dung5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Khí Hồn100Forever
Đánh bại đối thủ
Reset
06.08 - 12.08
Chiến đấu tại Sảnh, tích lũy chiến thắng nhận nhiều vật phẩm tăng nhanh lực chiến.
Sự kiện Reset qua ngày
-- Gà Vàng --
Đánh bại 15 người trong chiến đấuHoa Phù Dung5Forever
Đá Cường Hóa3Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Đánh bại 20 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa10Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv515Forever
Hoa Phù Dung5Forever
Đánh bại 25 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa15Forever
Hoa Phù Dung5Forever
Lương Thực30Forever
Tinh Thần200Forever
Gia Hạn VIP
Không reset
06.08 - 09.08
Gia Hạn VIP vừa được phúc lợi vừa nhận được quà.
--Gà Vàng--
Gia hạn VIP 1 thángBúa Ma3Forever
Tinh Thần200Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 12Forever
Đá cường hóa30Forever
Gia hạn VIP 3 thángVòng Tay Venus +12Forever
Mảnh Kiến Đỏ10Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà10Forever
Bình Tu Luyện Lv215Forever
Gia hạn VIP 6 thángLương Thực100Forever
Hạnh Phúc +13Forever
Ngọc Hấp Thụ (Tím)1Forever
Khí Hồn300Forever


 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!