Sự Kiện Cung Chúc Tân Niên

--

Áp dụng sv 1 - 456

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, cùng Gà khám phá xem các hoạt động trong dịp này có gì HOT nhé !!!

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố Lượng
Online nhận thưởng
Reset
18.02 - 24.02
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minCúc Vạn Thọ5
Bia10
Lương Thực10
Đá Cường Hóa10
Tiêu Mỗi Ngày 1
Reset
18.02 - 19.02
Tích lũy tiêu phí đủ yêu cầu là có thể nhận thưởng. Hoạt động reset khi qua ngàyTiêu 2000 XuBúa Ma2
Phiếu Rút Thưởng2
Vàng40000
Túi Hoạt Bát (Cao)10
Tinh Thần300
Tiêu Mỗi Ngày 2
Reset
20.02 - 21.02
Tích lũy tiêu phí đủ yêu cầu là có thể nhận thưởng. Hoạt động reset khi qua ngàyTiêu 2000 XuTúi quà đá đỏ5
Túi quà đá lục5
Túi quà đá lam5
Túi quà đá vàng5
Túi quà đá tím5
Túi quà Khí Hồn5
Tiêu Mỗi Ngày 3
Reset
22.02 - 23.02
Tích lũy tiêu phí đủ yêu cầu là có thể nhận thưởng. Hoạt động reset khi qua ngàyTiêu 2000 XuVòng Tay Venus +11
Hạnh Phúc +11
Lương Thực30
Bình Tu Luyện Lv215
Đá Cường Hóa50
Quà Khủng 1
18.02 - 19.02
Reset
Nạp 1 lần đúng mốc nhận thưởng. Gunner còn chừng chờ gì nữa?
Ví dụ: Nạp 1 lần 20k sẽ nhận phần thưởng 200 Xu.
Nạp nhanh 200 XuTinh Thần200
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Túi quà đá lam5
Túi quà đá tím5
Bản Đồ Kho Báu3
Nạp nhanh 500 XuTinh Thần500
Năng Lượng Thời Gian130
Lương Thực50
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá vàng10
Bình Tu Luyện Lv215
Nạp nhanh 1000 XuKhí Hồn500
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Lương Thực50
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá lục10
Nạp nhanh 2000 XuNăng Lượng Thời Gian400
Túi quà đá đỏ25
Mảnh Rắn Tinh5
Mảnh Rồng Con5
Lương Thực200
Nhẫn Bạch Kim2
Nạp nhanh 5000 XuTúi quà đá tím50
Túi quà đá vàng50
Đá Lục Lv92
Đá Đỏ Lv92
Lương Thực300
Đá Lam Lv92
Nạp nhanh 10000 XuĐá Lam Lv101
Đá Lục Lv101
Mảnh Rồng Con15
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh15
Lương Thực300
Nhẫn Kim Cương +11
Nạp nhanh 20000 XuMảnh Rắn Tinh20
Mảnh Nai GB20
Vòng Tay Venus +41
Hạnh Phúc +41
Nhẫn Kim Cương +12
Nhiệm vụ Đón Xuân
18.02 - 24.02
Reset
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event reset khi qua ngày
Dùng Búa Ma 3 lầnLương Thực30
Tinh Thần400
Khí Hồn200
Hoạt Bát200
Khiêu chiến Boss TG 5 lầnTúi quà đá đỏ5
Tinh Thần200
Túi quà Vip-Boomerang5
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Cầu phúc vàng 50 lầnĐá Cường Hóa10
Túi quà thời trang5
Nhẫn Chữ P +13
Bình Tu Luyện Lv120
Cầu phúc xu 5 lầnTúi quà đá tím5
Khí Hồn100
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Tinh thần100
Sử dụng thành thật 5 lầnVòng Tay Venus1
Hạnh Phúc1
Khí Hồn50
Túi quà VIP-Thương cổ5
Nhận được 100 điểm tinh hồnTinh Thần100
Lương Thực10
Bản Đồ Kho Báu1
Bình tu luyện lv120
Dùng 70 lương thựcVàng20000
Bình tu Luyện Lv130
Bản Đồ Kho Báu1
Phiếu Rút Thưởng1
Càn quét mê cung 30 lầnHoạt Bát100
Huy Chương400
Bình Tu Luyện Lv110
Bùa Ma Thuật3
Hôn 1 lầnKhí Hồn50
Đá Cường Hóa5
Đá Thánh Thú Lv45
Túi quà đá tím5
Cống hiến guild 5 lầnTinh Thần50
Lương Thực5
Bình Tu luyện lv120
Bình Kinh Nghiệm Lv510
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
18.02 - 24.02
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Guild chiến thắng 10 trậnBùa Ma Thuật5
Cúc Vạn Thọ5
Hoạt bát200
Bùa May Mắn 25%2
Liên thắng 10 trậnCúc Vạn Thọ5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn50
Hoàn thành chiến đấu 15 trậnCúc vạn Thọ10
Vòng Tay Venus2
Hạnh Phúc2
Bình Tu Luyện Lv130
Hạ 15 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa5
Cúc Vạn Thọ5
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Túi Quà VIP-Ná Gà2
Tham gia 5 trận lôi đàiCúc Vạn Thọ5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Túi quà đá vàng3
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Tinh thần100
Cúc Vạn Thọ5
Bình tu luyện lv140
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Pháo Đài anh hùngKhí Hồn50
Cúc Vạn Thọ5
Bình tu luyện lv140
Tinh Thần100
Dẫn Pet Rồng Con chiến đấu 5 lầnTúi quà thời trang10
Cúc Vạn Thọ5
Bình Tu Luyện Lv120
Vàng50000
Cầu Phúc
18.02 - 20.02
Reset
Cầu Phúc đủ số lần yêu cầu là có thể nhận thưởng.
Event reset khi qua ngày
Cầu phúc vàng 50 lầnBùa May Mắn 25%2
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv130
Bùa Ma Thuật1
Cầu phúc vàng 80 lầnĐá Thánh Thú Lv510
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv150
Hoạt Bát120
Cầu phúc vàng 150 lầnTúi quà VIP-Búa Minotaure5
Bình Kinh Nghiệm Lv599
Bình Tu Luyện Lv25
Đá Cường Hóa25
Cầu phúc Xu 15 lầnĐá Cường Hóa25
Lương Thực10
Khí Hồn50
Tinh Thần150
Cầu phúc xu 25 lầnMảnh Super-Lu Gạch (Cao)8
Túi quà Super Âm Nhạc5
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Lương Thực15
Cầu phúc xu 50 lầnTúi quà đá đỏ10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá tím10
Lật bài nhận Đá Cường Hóa
18.02 - 24.02
Không Reset
Lật thẻ bài nhận đủ số đá cường hóa theo yêu cầu nhận thưởng tương ứng.
Event không reset khi qua ngày
Nhận 10 Đá Cường HóaVàng10000
Bình Kinh Nghiệm Lv510
Tinh Hoa Kỹ Năng5
Lương Thực5
Nhận 20 Đá Cường HóaVàng10000
Đá Lam Lv51
Mảnh Gà Độc Nhỏ5
Lương Thực10
Nhận 30 Đá Cường HóaVàng20000
Đá Lam Lv61
Đá Cường Hóa30
Mảnh Gà Độc Nhỏ10
Nhận 40 Đá Cường HóaBùa Ma Thuật3
Búa Ma3
Mảnh Nai GB2
Đá Lam Lv71
Nhận 60 Đá Cường HóaHạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Mảnh Nai GB3
Đá Lam Lv81
Dùng Đá Cường Hóa
18.02 - 24.02
Không Reset
Sử dụng đá cường hóa đủ số lần yêu cầu nhận thưởng.
Event không reset khi qua ngày
Sử dụng 100 Đá Cường HóaThương Cổ (Cao)20
Bình Tu Luyện Lv22
Loa Nhỏ5
Hoạt bát100
Sử dụng 300 Đá Cường HóaBản Đồ Kho Báu5
Túi Tu Luyện (Sơ)20
Túi quà Super Âm Nhạc5
Quà Thương Cổ5
Sử dụng 600 Đá Cường HóaHộp Nhẫn Hoàng Đế15
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế15
Tinh Thần300
Túi quà đá vàng5
Sử dụng 1000 Đá Cường HóaKhí Hồn300
Bình Tu Luyện Lv210
Lương Thực30
Túi quà đá tím10
Sử dụng 1999 Đá Cường HóaVòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Mảnh Rồng Con5
Túi quà đá lam15
Hảo Hữu Tác Chiến
18.02 - 24.02
Không Reset
Kề vai sát cánh, tích lũy chiến thắng 2vs2 đủ số lần yêu cầu nhận thưởng.
Event không reset khi qua ngày
Thắng 2vs2 20 lầnBùa Ma Thuật1
Bình Kinh Nghiệm Lv510
Bình Tu Luyện Lv110
Vàng20000
Thắng 2vs2 40 lầnĐá Cường Hóa10
Lương Thực5
Mảnh Cỏ Ma5
Đá Tím Lv51
Thắng 2vs2 60 lầnĐá Cường Hóa20
Lương Thực10
Mảnh Cỏ Ma10
Đá Tím Lv61
Thắng 2vs2 90 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Mảnh Rắn Tinh2
Đá Tím Lv71
Thắng 2vs2 140 lầnHạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Tím Lv81
x2 viễn chinh
18.02
Hôm nay x2 phần thưởng viễn chinh đó nha!!   
x2 BOSS TG
21.02
Hôm nay x2 BOSS TG đó nha!!   
Khiêu Chiến BOSS TG
21.02 - 24.02
Không Reset
Khiêu chiến boss Tg nhận quà nào Gunner ơi!!.
Event không reset khi qua ngày
Khiêu chiến Boss TG 10 lầnTúi Quà VIP-Ná Gà1
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv120
Đá Cường Hóa5
Khiêu chiến BOSS TG 20 lầnVàng10000
Hạnh Phúc2
Vòng Tay Venus2
Túi quà đá đỏ3
Khiêu chiến BOSS TG 30 lầnVàng20000
Bình Tu Luyện Lv130
Tinh Thần200
Túi quà đá lục5
Khiêu chiến BOSS TG 40 lầnKhí Hồn200
Đá Cường Hóa50
Tinh Thần400
Túi quà đá tím15
Khiêu chiến BOSS TG 55 lầnLương Thực70
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá vàng25
Túi quà đá lam25
Sử dụng Kẻ ngông cuồng
Reset
21.02 - 24.02
Kẻ ngông cuồng được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Kẻ ngông cuồng 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Kẻ ngông cuồng 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Kẻ ngông cuồng 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Kẻ ngông cuồng 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Lắc Xí Ngầu
Reset
21.02 - 24.02
Lắc xí ngầu đủ số lần nhận thưởng phong phú.
Event reset khi qua ngày
Lắc Xí Ngầu 20 lầnĐá Cường Hóa10
Vàng50000
Hoạt bát100
Bình kinh nghiệm lv520
Lắc Xí Ngầu 50 lầnTúi quà đá lam7
Túi quà đá tím7
Túi quà đá vàng7
Bình Tu Luyện Lv130
Lắc Xí Ngầu 100 lầnBình Tu Luyện Lv220
Lương Thực40
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lục10
Đoạt Bảo
Reset
21.02 - 24.02
 đoạt bảo 10 lầnVàng50000
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv150
Hoạt Bát120
đoạt bảo 20 lầnTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá tím7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá lục7
đoạt bảo 40 lầnKhí Hồn100
Bình Tu Luyện Lv210
Túi quà Vip-Boomerang25
Nhẫn Vàng +11
đoạt bảo 60 lầnVòng Tay Venus +11
Hạnh Phúc +11
Lương Thực50
Tinh Thần300
Thu thập Cúc Vạn Thọ
Không Reset
18.02 - 24.02

Vật phẩm Đổi Cúc Vạn Thọ có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Cúc Vạn Thọ có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Cúc Vạn ThọTúi quà đá lam10
Bình Tu Luyện Lv210
Tinh Thần350
Túi quà đá vàng10
Thu Thập 150 Cúc Vạn ThọHạnh Phúc +11
Đá Cường Hóa100
Vòng Tay Venus +11
Túi quà đá đỏ20
Thu Thập 200 Cúc Vạn ThọLương Thực70
Túi quà đá tím20
Mảnh Nai GB3
Tinh thần400
Thu Thập 250 Cúc Vạn ThọĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính100
Hạnh Phúc +21
Đá Chúc Phúc-Thủ100
Túi quà đá Lục30
Thu Thập 300 Cúc Vạn ThọĐá Chúc Phúc-Công200
Bình Tu Luyện Lv240
Vòng Tay Venus +21
Lương Thực150
Lễ hội Ngọc Quý
Không Reset
18.02 - 24.02
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
Không Reset
18.02 - 24.02
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Khiêu chiến Dũng Sĩ
18.02 - 20.02
Reset
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Dũng Sĩ ThườngTinh thần100
Cúc Vạn Thọ5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Dũng Sĩ KhóKhí Hồn50
Cúc Vạn Thọ5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Dũng Sĩ Anh HùngLương Thực10
Cúc Vạn Thọ5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Tham Gia Đấu Trường
21.02 - 24.02
Reset
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đấu trường ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Cúc vạn Thọ5
Phó bản Đấu trường KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Cúc Vạn Thọ5
Phó bản Đấu trường Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Cúc Vạn Thọ5
Nạp Nhỏ Quà To 1
18.02 - 19.02
Reset
Nạp ít được nhiều phần thưởng khủng, Gunner đừng bỏ lỡ!
Chi tiết event xem tại Fanpage!.
Nạp 40 XuÁc Ma +12
Nhẫn Chữ P +12
Túi quà VIP-Búa Minotaure3
Túi quà VIP Bóng Đá3
Túi quà VIP-Bazooka3
Nạp 160 XuĐá Cường Hóa50
Khí Hồn100
Búa Ma1
Phiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu2
Nạp 400 XuTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Nạp 800 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Nhẫn Bạch Kim1
Bình Tu Luyện Lv250


Chúc Gunner có những giây phút chơi game thật vui vẻ ^^ !