Sự Kiện Chòm Sao May Mắn

--

Áp dụng sv 1 - 410

Tuần mới lại đến, cùng Gà khám phá xem các hoạt động tuần này có gì nhé !!!

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
19.11 - 25.11
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minBúa Chăm Chỉ5Forever
Bùa Ma Thuật1Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Vua Gà Thức Tỉnh
19.11 - 25.11
Reset
Hoàn thành nhiệm vụ nhận nhiều phần thưởng quý hiếm nào Gunner.
--Gà Vàng--
Dùng Búa Ma 5 lầnLương Thực25Forever
Tinh Thần400Forever
Khí Hồn200Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Mở rương may mắn 50 lầnBùa Ma Thuật5Forever
Nhẫn Chữ P +12Forever
Bình Tu Luyện Lv130Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Cầu phúc xu 5 lầnĐá Cường Hóa5Forever
Tinh Thần100Forever
Khí Hồn50Forever
Túi quà trang sức5Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lầnTúi quà đá lục5Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Búa Ma1Forever
Sử dụng bánh sinh nhật 10 lầnVòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Khí Hồn50Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Thu thập 200 tinh hồnTinh Thần100Forever
Lương Thực10Forever
Bản Đồ Kho Báu1Forever
Khí Hồn100Forever
Khiêu chiến Boss Guild 2 lầnTinh Thần50Forever
Lương Thực5Forever
Bình Tu luyện lv120Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv510Forever
Thử Thách Vương Quốc Gà
19.11 - 25.11
Reset
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 5 trậnBùa Ma Thuật5Forever
búa chăm chỉ5Forever
Hoạt bát200Forever
Lương Thực2Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 10 trậnTúi quà đá tím5Forever
búa chăm chỉ5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Túi Quà Super Âm Nhạc2Forever
Đánh bại 15 người trong chiến đấubúa chăm chỉ5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Túi quà trang sức10Forever
Túi quà đá đỏ3Forever
Phó bản Pháo Đài anh hùng 1 lầnTúi quà Vip-Boomerang10Forever
búa chăm chỉ5Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Vàng50000Forever
Dẫn PET Gà Hồng đấu 5 trậnbúa chăm chỉ5Forever
Lương Thực10Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Tinh Thần20Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lầnbúa chăm chỉ5Forever
Lương Thực10Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Túi quà đá lam3Forever
Đập Bình Ma
Reset
19.11 - 21.11
Đập Bình Ma nhận thưởng nào các Gunner ơi!Đập 10 Bình maTúi quà Super Âm Nhạc5Forever
Tinh Thần500Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure20Forever
Khí Hồn100Forever
Đập 20 Bình maLương Thực20Forever
Túi quà Super Lựu Đạn5Forever
Túi quà Super Âm Nhạc5Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Đập 30 Bình maLương Thực50Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Vòng Tay Venus2Forever
Hạnh Phúc2Forever
Đập 40 bình maTúi quà Super Phi Tiêu5Forever
Túi quà Super Pháo5Forever
Đá Vàng Lv71Forever
Đá Tím Lv71Forever
Hôn
Reset
19.11 - 21.11
Thể hiện tình cảm, nhận ngay quà đỉnh!!!Hôn 5 lầnTúi Quà Trang Sức5Forever
Hoạt bát120Forever
Bình Tu Luyện lv25Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Hôn 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thủ15Forever
Búa ma3Forever
Tinh Thần200Forever
Khí Hồn100Forever
Hôn 15 lầnLương Thực30Forever
Bình Tu Luyện Lv215Forever
Đá Chúc Phúc-Công20Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20Forever
Mua Khế Ước Vua Gà
Không Reset
19.11 - 21.11
Mua Khế Ước Vua Gà có thể nhận lợi ích mỗi ngày, lại vừa nhận thưởng hấp dẫn. Mua ngay nào gunner!Mua khế ước Vua Gà gói 1 ThángMảnh VIP-Thương Cổ (Cao)8Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)8Forever
Phiếu rút thưởng1Forever
Mảnh Thiên Sứ (Cao)8Forever
Mua khế ước Vua Gà gói 3 ThángMảnh Super-Lựu Đạn (Cao)20Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao)20Forever
Mảnh Khiên Barov (Cao)20Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)20Forever
Mua khế ước Vua Gà gói 6 ThángKhí Hồn500Forever
Tinh Thần500Forever
Vòng Tay Xanh +51Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ200Forever
x2 viễn chinh
19.11
Hôm nay x2 phần thưởng viễn chinh đó nha!!   Forever
Sử dụng Tình Đầu
22.11 - 25.11
Reset
Tình Đầu được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Tình đầu 5 lầnHoạt Bát200Forever
Tinh Thần100Forever
Búa Ma1Forever
Túi quà VIP-Thương cổ5Forever
Sử dụng Tình đầu 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15Forever
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8Forever
Đá Chúc Phúc-Công15Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ15Forever
Sử dụng Tình đầu 20 lầnHạnh Phúc +11Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Sử dụng Tình đầu 50 lầnTúi quà đá lam15Forever
Túi quà đá lục15Forever
Túi quà đá đỏ15Forever
Túi quà đá vàng15Forever
Túi quà đá tím15Forever
Dùng Bình Tu Luyện Lv2
22.11 - 25.11
Reset
Sử dụng bình tu luyện lv2 đủ số lượng nhận thưởng khủng!!Sử dụng 50 bình tu luyện lv2Khí Hồn200Forever
Búa ma5Forever
Tinh Thần300Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure10Forever
Sử dụng 100 bình tu luyện lv2Lương Thực50Forever
Túi quà đá lục15Forever
Búa Ma2Forever
Túi quà đá vàng15Forever
Sử dụng 150 bình tu luyện lv2Túi quà đá tím20Forever
Túi quà đá lam20Forever
Hạnh Phúc2Forever
Túi quà Super Âm Nhạc10Forever
Sử dụng 250 bình tu luyện lv2Túi quà đá đỏ30Forever
Hạnh Phúc +12Forever
Vòng Tay Venus +12Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Mở Thẻ Thần
22.11 - 25.11
Reset
Mở thẻ thần nhận thưởng ngay hôm nay nào các Gunner!!Mở thẻ thần huy chương 50 lầnVàng20000Forever
búa chăm chỉ5Forever
Bình kinh nghiệm lv510Forever
Tinh Thần50Forever
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2Forever
búa chăm chỉ5Forever
Vàng30000Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Mở thẻ thần huy chương 110 lầnBình Tu Luyện Lv120Forever
búa chăm chỉ5Forever
Hoạt bát120Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Mở thẻ thần xu 10 lầnHoạt bát100Forever
Tinh Thần100Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Vàng50000Forever
Mở thẻ thần xu 25 lầnPhiếu Rút Thưởng1Forever
Khí hồn200Forever
Lương Thực15Forever
Túi quà đá đỏ5Forever
Mở thẻ thần xu 40 lầnTúi quà đá lục7Forever
Túi quà đá lam7Forever
Lương thực25Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Thu thập Búa Chăm Chỉ
19.11 - 25.11
Không Reset

Vật phẩm Đổi Búa Chăm Chỉ có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Búa Chăm Chỉ có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Búa Chăm ChỉTúi quà đá vàng10Forever
Búa Ma1Forever
Tinh Thần350Forever
Đá Cường Hóa60Forever
Thu Thập 150 Búa Chăm ChỉHạnh Phúc +11Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Thu Thập 200 Búa Chăm ChỉLương Thực70Forever
Túi quà đá tím20Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính100Forever
Tinh thần400Forever
Thu Thập 250 Búa Chăm ChỉLệnh bài thú cưng3Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ150Forever
Túi quà đá Lục30Forever
Thu Thập 300 Búa Chăm ChỉĐá Chúc Phúc-Công200Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Bình Tu Luyện Lv240Forever
Lương Thực150Forever
Lễ hội Ngọc Quý
Không Reset
19.11 - 25.11
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
Không Reset
19.11 - 25.11
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
PVE
Reset
19.11 - 25.11
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Tinh thần100Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngKhí Hồn50Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Tinh Thần100Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngLương Thực10Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình tu luyện lv140Forever
Khí Hồn100Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùngLương Thực10Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Khí Hồn100Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày
Không Reset
19.11 - 25.11
Đăng nhập vào game càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ ngày nào nhé!Đăng nhập liên tiếp 1 ngàyBúa Chăm Chỉ5Forever
Hoạt bát100Forever
Loa nhỏ5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngàyBúa Chăm Chỉ5Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Bùa May Mắn 15%5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Khí hồn100Forever
Tinh Thần100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Thương Cổ (Cao)4Forever
Lương Thực20Forever
Búa Ma10Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Đá cường hóa30Forever
Tinh thần300Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Thương Cổ (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng1Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever

Chúc các Gunner có những giây phút chơi game thật vui vẻ ^^ !