Sự Kiện Chào Tháng 8

--

Áp Dụng Từ Server 1 - 377

Cùng Gà Vàng chào đón tháng 8 với những hoạt động vô cùng thú vị và hấp dẫn nhé ^^
Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 377 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
30.07 - 05.08
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minHoa Thược Dược5Forever
Bùa Ma Thuật1Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Quà Khủng
Reset
02.08 - 03.08
Nạp đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp nhanh 200 XuLương Thực20Forever
Tinh Thần200Forever
Đá Cường Hóa50Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 12Forever
Nạp nhanh 500 XuTinh Thần500Forever
Phiếu rút thưởng2Forever
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)20Forever
Búa Ma5Forever
Khí Hồn500Forever
Nạp nhanh 1000 XuHạnh Phúc +21Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Lương Thực50Forever
Túi quà đá vàng20Forever
Tinh Thần999Forever
Nạp nhanh 2000 XuBình Tu Luyện Lv250Forever
Túi quà đá đỏ25Forever
Vòng Tay Venus +22Forever
Túi quà đá tím25Forever
Phiếu rút thưởng4Forever
Nạp nhanh 5000 XuBình Tu Luyện Lv250Forever
Đá Đỏ Lv91Forever
Đá Lục Lv91Forever
Đá Lam Lv91Forever
Đá Tím Lv91Forever
Đá Vàng Lv91Forever
Nạp nhanh 10000 XuĐá Đỏ Lv101Forever
Nhẫn Kim Cương2Forever
Vòng Tay Venus +31Forever
Hạnh Phúc +31Forever
Nạp nhanh 20000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh20Forever
Mảnh Rắn Tinh20Forever
Mảnh Rồng Con20Forever
Mảnh Nai GB20Forever
Vòng Tay Venus +41Forever
Nhẫn Kim Cương +12Forever
Tiêu Tích Lũy
Không Reset
31.07 - 03.08
Tiêu đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Tiêu 1000 XuBúa Ma5Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Túi quà VIP-Thương cổ10Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Tiêu 2000 XuTúi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Tinh Thần500Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)12Forever
Nhẫn Vàng2Forever
Tiêu 4000 XuLương Thực50Forever
Ngọc Miễn Thương (Tím)1Forever
Túi quà đá lục10Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Tiêu 8000 XuVòng Tay Venus +21Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Túi quà đá Lam15Forever
Túi quà đá vàng15Forever
Tiêu 12000 XuMảnh Gà Độc Nhỏ30Forever
Mảnh Kiến Đỏ30Forever
Ác Ma +42Forever
Tinh Thần999Forever
Tiêu 16000 XuTuyết Tùng Tinh Ranh130 Days
Sứ Giả Tuần Lộc130 Days
Khí Hồn999Forever
Túi quà đá vàng30Forever
Tiêu 20000 XuVòng Tay Venus +31Forever
Hạnh Phúc +31Forever
Nhẫn Bạch Kim +12Forever
Bình Tu Luyện Lv250Forever
Lương Thực300Forever
Tiêu 30000 XuVòng Tay Venus +42Forever
Hạnh Phúc +42Forever
Bình Tu Luyện Lv2100Forever
Đá Lục Lv72Forever
Tiêu 60000 XuNhẫn Kim Cương +11Forever
Đá Đỏ Lv91Forever
Đá Lục Lv91Forever
Đá Vàng Lv91Forever
Đá Tím Lv91Forever
Đá Lam Lv91Forever
Tiêu 120000 XuĐá Đỏ Lv101Forever
Đá Lục Lv101Forever
Đá Lam Lv101Forever
Đá Vàng Lv101Forever
Đá Tím Lv101Forever
Vua Gà Thức Tỉnh
Reset
30.07 - 05.08
Hoàn thành nhiệm vụ nhận quà nào Gunner.
--Gà Vàng--
Dùng Búa Ma 5 lầnLương Thực25Forever
Tinh Thần400Forever
Khí Hồn200Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Mở rương may mắn 50 lầnBùa Ma Thuật5Forever
Nhẫn Chữ P +12Forever
Bình Tu Luyện Lv130Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Mở thẻ thần huy chương 100 lầnĐá Cường Hóa5Forever
Tinh Thần100Forever
Khí Hồn50Forever
Túi quà trang sức5Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lầnTúi quà đá lục5Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Búa Ma1Forever
Sử dụng bánh sinh nhật 10 lầnVòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Khí Hồn50Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Thu thập 200 tinh hồnTinh Thần100Forever
Lương Thực10Forever
Bản Đồ Kho Báu1Forever
Khí Hồn100Forever
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
30.07 - 05.08
Vượt qua từng thử thách để nhận thưởng nào Gunner.
--Gà Vàng--
Liên thắng 5 trậnBùa Ma Thuật5Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Hoạt bát200Forever
Bùa May Mắn 25%2Forever
Đánh bại 10 người trong chiến đấuĐá Cường Hóa5Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà2Forever
Đánh bại 15 người trong chiến đấuHoa Thược Dược5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Túi quà trang sức10Forever
Túi quà đá vàng3Forever
Phó bản Đấu trường khó 1 lầnTúi quà thời trang10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Vàng50000Forever
thắng 2vs2 10 trậnHoa Thược Dược5Forever
Lương Thực10Forever
Hạnh Phúc +11Forever
Túi quà đá lam3Forever
Mua Đoạt Bảo
Reset
30.07 - 01.08
Dùng Khí Hồn nhận thưởng thôi.
--Gà Vàng--
Mua đoạt bảo 5 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv510Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Mua đoạt bảo 10 lầnBùa May Mắn 25%3Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Bình Tu Luyện Lv150Forever
Hoạt Bát120Forever
Mua đoạt bảo 20 lầnTúi quà đá đỏ5Forever
Túi quà đá tím5Forever
Túi quà đá vàng5Forever
Túi quà đá lam5Forever
Túi quà đá lục5Forever
Mua đoạt bảo 40 lầnTúi quà đá đỏ10Forever
Túi quà đá tím10Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Túi quà đá lam10Forever
Túi quà đá lục10Forever
Cầu Phúc
Reset
30.07 - 01.08
Chiến đấu cùng Guild nhận thưởng siêu hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Cầu Phúc Vàng 50 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv510 
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Bùa May Mắn 25%3Forever
Cầu Phúc Vàng 80 lầnBình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Bình Tu Luyện Lv150Forever
Hoạt Bát120Forever
Túi quà VIP-Bazooka5Forever
Cầu Phúc Vàng 150 lầnBình Kinh Nghiệm Lv599Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Túi quà VIP-Thương cổ5Forever
Búa Ma3Forever
Cầu Phúc Xu 15 lầnBúa Ma3Forever
Khí Hồn50Forever
Tinh Thần150Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 12Forever
Cầu phúc xu 25 lầnTúi quà Super Âm Nhạc10Forever
Lương Thực30Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà10Forever
Cầu phúc xu 50 lầnTúi quà đá lam20Forever
Túi quà đá lục20Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Túi quà đá vàng20Forever
Túi quà đá tím20Forever
Sử dụng Thành Thật
Reset
30.07 - 01.08
 Sử dụng Thành thật 5 lầnMảnh VIP-Boomerang (Cao)20Forever
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao) 20Forever
Sử dụng Thành thật 10 lầnVòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever
Sử dụng Thành thật 20 lầnTúi quà VIP-Búa Minotaure20Forever
Túi quà Vip-Boomerang20Forever
Tinh thần300Forever
Nhẫn Vàng1Forever
Sử dụng Thành thật 50 lầnMảnh Super - Pháo (Cao)16Forever
Mảnh Super - Lựu Đạn (Cao)16Forever
Búa Minotaure (Cao)20Forever
Boomerang (Cao)20Forever
Thu thập Tinh Hồn
Reset
02.08 - 05.08
Mau đạt Liên Thắng nhận thưởng nào Gunner.
--Gà Vàng--
Thu thập 80 tinh hồnBình kinh nghiệm lv510Forever
Hoạt bát100Forever
Vàng20000Forever
Bùa ma thuật2Forever
Thu thập 120 tinh hồnHộp nhẫn hoàng đế5Forever
Hộp Vòng Tay Hoàng Đế5Forever
Quà Hoạt Động 75Forever
Lương thực5Forever
Thu thập 200 tinh hồnTúi quà thời trang5Forever
Túi Quà Trang Sức5Forever
Tinh thần200Forever
Túi quà super âm nhạc5Forever
Thu thập 300 tinh hồnBình Tu Luyện Lv25Forever
Khí hồn100Forever
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 12Forever
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)12Forever
Mở Thẻ Thần
Reset
02.08 - 05.08
Càn Quét Mê Cung nhận thưởng nào các gunner ơi.
--Gà Vàng
Mở bằng huy chương 50 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Hoa Thược Dược1Forever
Mở bằng huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Hoa Thược Dược3Forever
Vàng30000Forever
Mở bằng huy chương 110 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Hoạt bát100Forever
Mở bằng Xu 10 lầnHoạt bát100Forever
Tinh Thần100Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Mở bằng Xu 25 lầnBúa Ma2Forever
Khí hồn200Forever
Đá Cường Hóa30Forever
Túi quà đá vàng3Forever
Mở bằng Xu 40 lầnTúi quà đá lam5Forever
Khí hồn300Forever
Lương thực25Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Khiêu chiến Boss TG
Reset
04.08 - 05.08
Thể hiện tình cảm với Gấu nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Khiêu chiến Boss 6 lầnHoa Thược Dược5Forever
Tinh Thần100Forever
Khiêu chiến Boss 10 lầnHoa Thược Dược5Forever
Tinh Thần200Forever
Khiêu chiến Boss 15 lầnHoa Thược Dược5Forever
Tinh Thần300Forever
Khí Hồn100Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
x3 thưởng Boss TG
04.08 - 05.08
     
Thu thập Hoa Thược Dược
Không reset
30.07 - 05.08

Vật phẩm Đổi Hoa Thược Dược có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Thược Dược có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Hoa Thược DượcBúa Ma2Forever
Khí Hồn200Forever
Tinh Thần200Forever
Đá Cường Hóa50Forever
Thu Thập 150 Hoa Thược DượcHạnh Phúc +11Forever
Túi quà đá Vàng10Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ10Forever
Thu Thập 200 Hoa Thược DượcLương Thực70Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ150Forever
Khí hồn400Forever
Tinh thần400Forever
Thu Thập 250 Hoa Thược DượcLệnh bài thú cưng3Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Túi quà đá Lục15Forever
Thu Thập 300 Hoa Thược DượcĐá Chúc Phúc-Thủ300Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Lương Thực150Forever
Lễ hội Ngọc Quý
(Không Reset)
30.07 - 05.08
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
(Không Reset)
30.07 - 05.08
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
PVE
Reset
30.7 - 05.08
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Đá cường hóa10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngĐá cường hóa10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Tinh Thần100Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngĐá cường hóa10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình tu luyện lv140Forever
Khí Hồn100Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùngĐá cường hóa10Forever
Hoa Thược Dược5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Khí Hồn100Forever

 Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!