Sự Kiện Chào Tháng 12

--

Áp dụng sv 1 - 414

Tuần mới lại đến, cùng Gà khám phá xem các hoạt động tuần này có gì nhé !!!

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
03.12 - 09.12
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minBúa Chăm Chỉ5Forever
Bia10Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Vua Gà Thức Tỉnh
03.12 - 09.12
Reset
Hoàn thành nhiệm vụ nhận nhiều phần thưởng quý hiếm nào Gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 100 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Tinh Thần100Forever
Khí Hồn50Forever
Bùa May Mắn 25%5Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lầnTúi quà đá lục5Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Quà Thương Cổ5Forever
Lương Thực5Forever
Cầu phúc vàng 50 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Túi quà trang sức5Forever
Nhẫn Cỏ May Mắn +13Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Cầu phúc xu 5 lầnTúi quà đá tím5Forever
Khí Hồn100Forever
Quà Boomerang5Forever
Búa Ma1Forever
Sử dụng thành thật 10 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Hạnh Phúc2Forever
Khí Hồn50Forever
Túi quà đá lục5Forever
Nhận được 100 điểm tinh hồnTinh Thần100Forever
Lương Thực10Forever
Bản Đồ Kho Báu1Forever
Túi quà thời trang10Forever
Sử dụng 500 Khí hồnBản Đồ Kho Báu5Forever
Túi quà thời trang2Forever
Túi Vàng (Sơ)10Forever
Búa Minotaure10Forever
Thử Thách Vương Quốc Gà
03.12 - 09.12
Reset
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 5 trậnBúa Chăm Chỉ5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Hoạt bát200Forever
Đá Thánh Thú Lv55Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 10 lầnBúa Chăm Chỉ5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà2Forever
Khí Hồn100Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 15 lầnBúa Chăm Chỉ5Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Túi quà trang sức10Forever
Túi quà đá đỏ3Forever
Phó bản Pháo Đài khó 1 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Vàng50000Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Dẫn PET Rắn Tinh đấu 5 trậnBúa Chăm Chỉ5Forever
Lương Thực10Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Tinh Thần20Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lầnBúa Chăm Chỉ5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá lục3Forever
Đập Bình Ma
03.12 - 05.12
Reset
 Đập 10 Bình MaTúi quà Super Âm Nhạc5Forever
Tinh Thần500Forever
Túi quà VIP-Búa Minotaure20Forever
Khí Hồn100Forever
Đập 20 Bình MaLương Thực20Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Túi quà đá lam5Forever
Túi quà đá vàng5Forever
Đập 30 Bình MaTúi Quà Trang Sức10Forever
Lương Thực50Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Túi quà đá tím10Forever
Túi quà đá lục10Forever
Đập 40 Bình MaTúi quà Super Phi Tiêu5Forever
Túi quà Super Pháo5Forever
Đá Vàng Lv71Forever
Đá Tím Lv71Forever
Mở Thẻ Thần
03.12 - 05.12
Reset
 Mở thẻ thần huy chương 50 lầnVàng20000Forever
búa chăm chỉ5Forever
Bình kinh nghiệm lv510Forever
Tinh Thần50Forever
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2Forever
búa chăm chỉ5Forever
Vàng30000Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Mở thẻ thần huy chương 110 lầnBình Tu Luyện Lv120Forever
búa chăm chỉ5Forever
Hoạt bát120Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Mở thẻ thần xu 10 lầnHoạt bát100Forever
Tinh Thần100Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Vàng50000Forever
Mở thẻ thần xu 25 lầnPhiếu Rút Thưởng1Forever
Khí hồn200Forever
Lương Thực15Forever
Túi quà đá đỏ5Forever
Mở thẻ thần xu 40 lầnTúi quà đá lục7Forever
Túi quà đá lam7Forever
Lương thực25Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Hôn
03.12 - 05.12
Reset
 Hôn 5 lầnTúi Quà Trang Sức5Forever
Hoạt bát120Forever
Bình Tu Luyện lv25Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Hôn 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thủ15Forever
Búa ma3Forever
Tinh Thần200Forever
Khí Hồn100Forever
Hôn 15 lầnLương Thực30Forever
Bình Tu Luyện Lv215Forever
Đá Chúc Phúc-Công20Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20Forever
x2 viễn chinh
03.12
Hôm nay x2 phần thưởng viễn chinh đó nha!!   Forever
x2 Hôn
05.12
     
Sử dụng Kẻ Ngông Cuồng
06.12 - 09.12
Reset
Bánh Sinh Nhật được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Bánh sinh nhật 5 lầnVàng30000Forever
Tinh Thần100Forever
Phiếu Rút Thưởng1Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv530Forever
Sử dụng Bánh sinh nhật 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao)8Forever
Đá Chúc Phúc-Công15Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ15Forever
Sử dụng Bánh sinh nhật 20 lầnHạnh Phúc +11Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Sử dụng Bánh sinh nhật 50 lầnTúi quà đá lục20Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Hạnh Phúc +13Forever
Vòng Tay Venus +13Forever
Lương Thực60Forever
Dùng Lương Thực
06.12 - 09.12
Reset
 Sử dụng 100 Lương ThựcThương Cổ (Cao)20Forever
Bình Tu Luyện Lv22Forever
Loa Nhỏ5Forever
Hoạt bát100Forever
Sử dụng 200 Lương ThựcBản Đồ Kho Báu5Forever
Túi Tu Luyện (Sơ)10Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà5Forever
Quà Boomerang10Forever
Sử dụng 400 Lương ThựcTúi Quà Trang Sức10Forever
Túi quà đá lam5Forever
Túi quà đá vàng5Forever
Tinh thần300Forever
Sử dụng 700 Lương ThựcMảnh Super-Pháo (Cao)8Forever
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv250Forever
Túi quà đá đỏ10Forever
Liên Thắng
06.12 - 09.12
Reset
 Liên thắng 10 lầnBúa Chăm Chỉ5Forever
Mảnh Bazooka4Forever
Khí hồn150Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Liên thắng 15 lầnBúa Chăm Chỉ5Forever
Mảnh Bazooka5Forever
Khí hồn200Forever
Tinh Thần300Forever
Liên thắng 20 lầnBúa Chăm Chỉ5Forever
Mảnh Bazooka7Forever
Bình tu luyện lv210Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao)12Forever
Thu thập Búa Chăm Chỉ
03.12 - 09.12
Không Reset

Vật phẩm Đổi Búa Chăm Chỉ có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Búa Chăm Chỉ có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Búa Chăm ChỉTúi quà đá lam10Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Tinh Thần350Forever
Túi quà đá vàng10Forever
Thu Thập 150 Búa Chăm ChỉHạnh Phúc +11Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Thu Thập 200 Búa Chăm ChỉLương Thực70Forever
Túi quà đá tím20Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính100Forever
Tinh thần400Forever
Thu Thập 250 Búa Chăm ChỉLệnh bài thú cưng3Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ150Forever
Túi quà đá Lục30Forever
Thu Thập 300 Búa Chăm ChỉĐá Chúc Phúc-Công200Forever
Nhẫn Vàng +11Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Lương Thực150Forever
Lễ hội Ngọc Quý
Không Reset
03.12 - 09.12
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
Không Reset
03.12 - 09.12
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
PVE
Reset
03.12 - 09.12
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Tinh thần100Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngKhí Hồn50Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Tinh Thần100Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngLương Thực10Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình tu luyện lv140Forever
Khí Hồn100Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùngLương Thực10Forever
Búa Chăm Chỉ5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Khí Hồn100Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày
Không Reset
03.12 - 09.12
Đăng nhập vào game càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ ngày nào nhé!Đăng nhập liên tiếp 1 ngàyBúa Chăm Chỉ5Forever
Hoạt bát100Forever
Loa nhỏ5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngàyBúa Chăm Chỉ5Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Bùa May Mắn 15%5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Khí hồn100Forever
Tinh Thần100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Thương Cổ (Cao)4Forever
Lương Thực20Forever
Búa Ma10Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Đá cường hóa30Forever
Tinh thần300Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Thương Cổ (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng1Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngàyBúa Chăm Chỉ10Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever


Chúc các Gunner có những giây phút chơi game thật vui vẻ ^^ !