Sự Kiện Chào Tháng 10

--

Áp dụng sv1 - 396 & 400, 401

Cùng xem sẽ có những sự kiện gì HOT diễn ra trong tuần đầu tiên tháng 10 này nhé <3 

Sự KiệnNội DungYêu CầuVật PhẩmSố LượngThời Hạn
Thưởng Đăng Nhập
7 ngày
Không Reset
01.10 - 07.10
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minhoa bỉ ngạn5Forever
Bùa Ma Thuật1Forever
Lương Thực10Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Quà Khủng 1
Reset
01.10 - 02.10
Nạp đúng mốc nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Nạp nhanh 200 XuQuà Hoạt Động 12Forever
Khí Hồn100Forever
Rương Gà4Forever
Túi quà đá đỏ7Forever
Mảnh Super-Pháo (Cao)12Forever
Nạp nhanh 500 XuTinh Thần500Forever
Đá Cường Hóa150Forever
Rương Gà Con10Forever
Túi quà đá Lục10Forever
Bình Tu Luyện Lv220Forever
Nạp nhanh 1000 XuVòng Tay Venus +21Forever
Bình Tu Luyện Lv230Forever
Lương Thực50Forever
Túi quà đá lam15Forever
Túi quà đá tím15Forever
Nạp nhanh 2000 XuNhẫn Bạch Kim2Forever
Hạnh Phúc +22Forever
Khí Hồn999Forever
Túi quà đá vàng25Forever
Mảnh Rắn Tinh5Forever
Nạp nhanh 5000 XuMảnh Rồng Con10Forever
Vòng tay Venus +31Forever
Đá Lam Lv92Forever
Lương Thực200Forever
Bình Tu Luyện Lv250Forever
Nạp nhanh 10000 XuĐá Lục Lv102Forever
Nhẫn Kim Cương2Forever
Vòng Tay Venus +31Forever
Hạnh Phúc +31Forever
Nạp nhanh 20000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh20Forever
Mảnh Nai GB20Forever
Bình Tu Luyện Lv2150Forever
Hạnh Phúc +41Forever
Nhẫn Kim Cương +11Forever
Vua Gà Thức Tỉnh
Reset
01.10 - 07.10
Hoàn thành nhiệm vụ nhận nhiều phần thưởng quý hiếm nào Gunner.
--Gà Vàng--
Mở thẻ thần huy chương 100 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Tinh Thần100Forever
Khí Hồn50Forever
Bùa May Mắn 25%5Forever
Mua thẻ thần bằng xu 10 lầnTúi quà đá lục5Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Quà Thương Cổ5Forever
Lương Thực5Forever
Cầu phúc vàng 50 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Túi quà trang sức5Forever
Nhẫn Cỏ May Mắn +13Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Cầu phúc xu 5 lầnTúi quà đá tím5Forever
Khí Hồn100Forever
Quà Boomerang5Forever
Búa Ma1Forever
Sử dụng thành thật 10 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Hạnh Phúc2Forever
Khí Hồn50Forever
Túi quà đá lục5Forever
Nhận được 100 điểm tinh hồnTinh Thần100Forever
Lương Thực10Forever
Bản Đồ Kho Báu1Forever
Túi quà thời trang10Forever
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
01.10 - 07.10
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 5 trậnhoa bỉ ngạn5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Hoạt bát200Forever
Đá Thánh Thú Lv55Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 10 lầnhoa bỉ ngạn5Forever
Đá Cường Hóa5Forever
Túi Quà VIP-Ná Gà2Forever
Khí Hồn100Forever
Khiêu chiến 1vs1 thắng 15 lầnhoa bỉ ngạn5Forever
Đá Cường Hóa10Forever
Túi quà trang sức10Forever
Túi quà đá đỏ3Forever
Phó bản Pháo Đài khó 1 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Vàng50000Forever
hoa bỉ ngạn5Forever
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lầnhoa bỉ ngạn5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá lục3Forever
Lắc Xí Ngầu
Reset
01.10 - 03.10
Lắc Xí Ngầu nhận thưởng nào các Gunner. Hoạt động sẽ reset khi qua ngàyLắc xí ngầu 20 lầnĐá Cường Hóa10Forever
Túi Quà Trang Sức3Forever
Bình kinh nghiệm lv510Forever
Lắc xí ngầu 50 lầnTúi quà VIP-Thương cổ15Forever
Túi quà VIP-Bazooka15Forever
Bình kinh nghiệm lv515Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Lắc xí ngầu 100 lầnTúi quà thời trang10Forever
Tinh Thần300Forever
Khí Hồn100Forever
Lương thực20Forever
Cầu Phúc
Reset
01.10 - 03.10
Cầu phúc nhận thưởng hấp dẫn nào Gunner. Hoạt động chỉ diễn ra trong hôm nay!Cầu Phúc vàng 50 lầnBùa Ma Thuật2Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv510Forever
Bình Tu Luyện Lv120Forever
Tinh Thần50Forever
Cầu phúc vàng 80 lầnTúi quà Vip-Boomerang2Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Bình Tu Luyện Lv150Forever
Hoạt Bát120Forever
Cầu phúc vàng 150 lầnTúi quà VIP-Bazooka5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv599Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Túi quà VIP-Thương cổ5Forever
Cầu phúc xu 15 lầnĐá cường hóa30Forever
Lương Thực10Forever
Khí Hồn50Forever
Tinh Thần150Forever
Cầu phúc xu 25 lầnMảnh VIP-Boomerang (Cao) 12Forever
Rương Kiến4Forever
Quà Cường Hóa Tu Luyện4Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Cầu phúc xu 50 lầnTúi quà đá đỏ8Forever
Túi quà đá lam8Forever
Túi quà đá lục8Forever
Túi quà đá vàng8Forever
Túi quà đá tím8Forever
x2 viễn chinh
01.10
Hôm nay x2 phần thưởng viễn chinh đó nha!!   Forever
Càn quét mê cung
Reset
01.10 - 03.10
Càn quét mê cung, vừa được nhiều kinh nghiệm, vừa nhận thêm quà hấp dẫn!!Càn quét 50 lầnBình kinh nghiệm lv510Forever
Mảnh Bazooka3Forever
Càn quét 100 lầnBình kinh nghiệm lv520Forever
Túi hoạt bát (sơ)10Forever
Mảnh Bazooka4Forever
Bình tu luyện lv120Forever
Càn quét 150 lầnBình tu luyện lv210Forever
Tinh thần200Forever
Mảnh Bazooka7Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Càn quét 300 lầnBình Tu Luyện Lv215Forever
Lương Thực15Forever
Tinh Thần200Forever
Khí Hồn100Forever
Thu thập hoa bỉ ngạn
Không Reset
01.10 - 07.10

Vật phẩm Đổi hoa bỉ ngạn có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ hoa bỉ ngạn có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 hoa bỉ ngạnTúi quà đá vàng10Forever
Khí Hồn200Forever
Tinh Thần350Forever
Đá Cường Hóa60Forever
Thu Thập 150 hoa bỉ ngạnHạnh Phúc +11Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus +11Forever
Túi quà đá đỏ20Forever
Thu Thập 200 hoa bỉ ngạnLương Thực70Forever
Túi quà đá tím20Forever
Khí hồn400Forever
Tinh thần400Forever
Thu Thập 250 hoa bỉ ngạnLệnh bài thú cưng3Forever
Hạnh Phúc +21Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Túi quà đá Lục30Forever
Thu Thập 300 hoa bỉ ngạnTúi quà đá lam35Forever
Bình Tu Luyện Lv215Forever
Vòng Tay Venus +21Forever
Lương Thực150Forever
Lễ hội Ngọc Quý
Không Reset
01.10 - 07.10
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1Forever
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1Forever
Đẳng cấp thú cưng
Không Reset
01.10 - 07.10
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2Forever
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1Forever
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1Forever
PVE
Reset
01.10 - 07.10
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đại Chiến Rồng anh hùng Tinh thần100Forever
hoa bỉ ngạn5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Bình kinh nghiệm lv520Forever
Phó bản Đấu trường anh hùngKhí Hồn50Forever
hoa bỉ ngạn5Forever
Bình tu luyện lv125Forever
Tinh Thần100Forever
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngLương Thực15Forever
hoa bỉ ngạn5Forever
Bình tu luyện lv140Forever
Khí Hồn100Forever
Phó bản Dũng Sĩ anh hùngLương Thực15Forever
hoa bỉ ngạn5Forever
Bình Tu Luyện Lv25Forever
Khí Hồn100Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngày
Không Reset
01.10 - 07.10
Đăng nhập vào game càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ ngày nào nhé!Đăng nhập liên tiếp 1 ngàyhoa bỉ ngạn5Forever
Hoạt bát100Forever
Loa nhỏ5Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv55Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngàyhoa bỉ ngạn5Forever
Bình Tu Luyện Lv110Forever
Bùa May Mắn 15%5Forever
Bùa Ma Thuật5Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngàyhoa bỉ ngạn10Forever
Khí hồn100Forever
Tinh Thần100Forever
Đá Cường Hóa20Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngàyhoa bỉ ngạn10Forever
Thương Cổ (Cao)4Forever
Lương Thực20Forever
Búa Ma10Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngàyhoa bỉ ngạn15Forever
Đá cường hóa30Forever
Tinh thần300Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv520Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngàyhoa bỉ ngạn15Forever
Thương Cổ (Cao)8Forever
Bình Tu Luyện Lv210Forever
Quà Tinh Hoa Kỹ Năng  1Forever
Đăng nhập liên tiếp 7 ngàyhoa bỉ ngạn20Forever
Đá Cường Hóa100Forever
Vòng Tay Venus1Forever
Hạnh Phúc1Forever


Chúc Gunner có những phút giây vui vẻ cùng Gà Vàng nhé!