Liên Thông Server 399,403 & Server 415, 416 & Server 364,370

--

Liên Thông Server 399,403 & Server 415, 416 & Server 364,370

Chào các Gunner thân mến,

Hãy cùng Gà chào đón những người bạn mới ở các Máy Chủ được liên thông nha! Tranh thủ làm quen kết bạn cùng chiến nhé!!

Gà Vàng xin thông báo thời gian bảo trì Liên Thông Máy Chủ cụ thể như sau:

- 364 : Gà Gems

- 370 : Gà Orange

=> 364: Gà Gems là cụm chính sau khi gộp

- 399 : Gà Dracula

- 403 : Gà Nữ Toán

 
=> 399 : Gà Dracula là cụm chính sau khi gộp

- 415 : Gà Barov

- 416 : Gà Thiên Sứ

 
=> 415 : Gà Barov là cụm chính sau khi gộp

· Thời gian: 06:00 - 16:00 ngày 04.12.2018

· Những Server bị ảnh hưởng khi bảo trì :   

- Cụm server 378: 378-380,383-384
- Cụm server 385: 385-388
- Cụm server 407: 407-408
- Server 419, 424

Các Gunner hãy thu xếp thời gian để tránh bị ảnh hưởng nhé!

---------- Gà Vàng ------------