Liên Thông Server 1, 11 & Server 385, 387 & Server 409, 410

--

Liên Thông Server 1, 11 & Server 385, 387 & Server 409, 410

Chào các Gunner thân mến,

Hãy cùng Gà chào đón những người bạn mới ở các Máy Chủ được liên thông nha! Tranh thủ làm quen kết bạn cùng chiến nhé!!

Gà Vàng xin thông báo thời gian bảo trì Liên Thông Máy Chủ cụ thể như sau:

- 1 : Gà Con

- 11 : Gà Rừng

=> 1: Gà Con là cụm chính sau khi gộp

- 385 : Gà Lantern

- 387 : Gà Germany

 
=> 385 : Gà Lantern là cụm chính sau khi gộp

- 409 : Gà Giáo Viên

- 410 : Gà Giám Thị

 
=> 409 : Gà Giáo Viên là cụm chính sau khi gộp

· Thời gian: 06:00 - 16:00 ngày 13.11.2018

· Những Server bị ảnh hưởng khi bảo trì :   

o   133: 133-136,141-144,151-177,187-189

o   370: 370-377

o   396: 396-398

o   403: 403-404

o   414: 414

o   415: 415

o   423: 423

Các Gunner hãy thu xếp thời gian để tránh bị ảnh hưởng nhé!

---------- Gà Vàng ------------