Đại Chiến Quần Đùi (20 - 26/05/2019)

Tham gia nhận quà

Đại Chiến Quần Đùi chính là hoạt động mới nhất của tuần này, quý Gunner hãy đón xem những sự kiện hấp dẫn diễn ra liên tục tại Gunny Mobi để tham gia và nhận quà đặc biệt.

Sự kiện:Đại Chiến Quần Đùi
Hoạt động hấp dẫn từ 20/05 đến 26/05/2019

Gunny Mobi

EventĐiều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
20.05 - 26.05
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minHoa Ngọc Lan5
Bia5
Lương Thực10
Đá Cường Hóa10
Tiêu Tích Lũy
20.05 - 24.05
Không reset
Tiêu Xu càng nhiều - nhận quà càng hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Tiêu 3000 XuKhí Hồn200
Tinh thần300
Hạnh Phúc +11
Vòng Tay Venus +11
Tiêu 6000 XuTrứng Khủng Long10
Phiếu Rút Thưởng5
Bản Đồ Kho Báu10
Nhẫn Vàng +12
Tiêu 10000 XuLương Thực100
Mảnh Nai GB3
Khí Hồn500
Tinh Thần999
Tiêu 15000 XuTúi quà đá lục20
Túi quà đá lam20
Túi quà đá vàng20
Túi quà đá tím20
Tiêu 25000 XuNhẫn Kim Cương2
Túi quà đá đỏ50
Mảnh Rắn Tinh10
Vòng Tay Venus +31
Tiêu 35000 XuHạnh Phúc +31
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Lục Lv91
Tiêu 50000 XuNhẫn Bạch Kim +12
Đá Đỏ Lv101
Vòng Tay Venus +32
Hạnh Phúc +32
Tiêu 100000 XuVòng Tay Venus +41
Hạnh Phúc +41
Đá Vàng Lv111
Nhẫn Bạch Kim +22
Tiêu 200000 XuNhẫn Vàng +42
Hạnh Phúc +51
Đá Tím Lv111
Đá Lam Lv111
Quà Khủng Trong Tuần
20.05 - 24.05
Không reset
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!
Event không reset khi qua ngày
Nạp Tích Lũy 99 XuHoa Ngọc Lan1
Lương Thực10
Đá Cường Hóa20
Vàng15000
Nạp Tích Lũy 299 XuHoa Ngọc Lan2
Búa Ma2
Phiếu Rút Thưởng5
Vàng30000
Nạp Tích Lũy 799 XuHoa Ngọc Lan5
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)20
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)20
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)20
Nạp Tích Lũy 1999 XuHoa Ngọc Lan10
Mảnh Nai GB5
Mảnh Rắn Tinh5
Tiểu Anh Đào (30 ngày)1
Đá Tím Lv81
Nạp Tích Lũy 3999 XuHoa Ngọc Lan20
Hạnh Phúc +22
Đá Đỏ Lv91
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Nạp Tích Lũy 8888 XuHoa Ngọc Lan50
Đá Vàng Lv92
Đá Lam Lv92
Vòng Tay Venus +31
Nhẫn Bạch Kim +12
Nạp Tích Lũy 19999 XuHoa Ngọc Lan120
Nhẫn Bạch Kim +22
Hạnh Phúc +32
Đá Lục Lv101
Đá Đỏ Lv101
Quà Mỗi Ngày
20.05 - 24.05
Reset
Thu thập Hoa Ngọc Lan đổi thưởng khủng!!
Event reset khi qua ngày.
Nạp nhanh 200 XuVàng         111.111
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Tinh Thần200
Khí Hồn100
Hoa Ngọc Lan5
Tiêu 500 XuBúa Ma1
Hoa Ngọc Lan1
Lương Thực5
Vòng Tay Venus2
Phiếu Rút Thưởng1
Nạp nhanh 500 XuMảnh Super-Lu gạch (Cao)12
Lương Thực50
Hoa Ngọc Lan10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá tím10
Hạnh Phúc +12
Tiêu 1500 XuMảnh Gà Độc Nhỏ10
Hoa Ngọc Lan5
Vòng Tay Venus +11
Búa Ma5
Vàng50000
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +21
Hoa Ngọc Lan20
Túi quà đá vàng15
Túi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Tiêu 3000 XuLương Thực20
Hoa Ngọc Lan10
Vòng Tay Venus +12
Đá Lam Lv72
Nhẫn Vàng +11
Nạp nhanh 2000 XuNăng Lượng Thời Gian500
Hạnh Phúc +23
Mảnh Rồng Con10
Đá Đỏ Lv83
Đá Vàng Lv83
Hoa Ngọc Lan50
Tiêu 5000 XuĐá Đỏ Lv81
Hoa Ngọc Lan20
Vòng Tay Venus +21
Nhẫn Bạch Kim2
Vàng200000
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
20.05 - 26.05
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Tham gia 50 trận Lôi ĐàiHoa Ngọc Lan30
Bùa Ma Thuật5
Lương Thực20
Mảnh Cỏ Ma15
Ôm 120 lầnHoa Ngọc Lan30
Vàng50000
Lương Thực30
Đá Cường Hóa30
Hoàn thành 60 trận PVEHoa Ngọc Lan30
Vàng50000
Lương Thực12
Đá Cường Hóa12
Hoàn thành 200 trận chiến đấu PvPHoa Ngọc Lan30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 3.500.000 điểm sát thươngHoa Ngọc Lan30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Dùng 5555 Khí HồnHoa Ngọc Lan30
Vàng50000
Túi quà đá lam15
Túi quà đá đỏ15
Mở Rương May Mắn 60 lầnHoa Ngọc Lan30
Túi quà đá tím10
Lương Thực20
Đá Cường Hóa40
Mua Đoạt Bảo 50 lầnHoa Ngọc Lan30
Túi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá tím10
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
20.05 - 26.05
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 10 trậnBùa Ma Thuật5
Hoa Ngọc Lan5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 25 trận chiến đấu PvPHoa Ngọc Lan5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn50
Đánh bại 20 đối thủHoa Ngọc Lan5
Vòng Tay Venus2
Hạnh Phúc2
Túi quà đá lam5
Đấu tự do thắng 20 trậnĐá Cường Hóa20
Hoa Ngọc Lan5
Túi quà đá tím5
Vàng20000
Tham gia 20 trận PvEHoa Ngọc Lan5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Vàng20000
Phó bản Đảo Hải Tặc anh hùngVàng30000
Hoa Ngọc Lan5
Bình tu luyện lv140
Lương Thực5
Phó bản Đại Chiến Rồng Anh hùngKhí Hồn50
Hoa Ngọc Lan5
Vàng30000
Tinh Thần100
Dẫn Pet Cỏ Ma chiến đấu 5 lầnTúi quà trang sức5
Hoa Ngọc Lan5
Túi Tu Luyện (Sơ)10
Vàng30000
Đập Bình Ma
20.05 - 22.05
Reset
Đập Bình Ma càng nhiều, phần thưởng càng phong phú.
Sự kiện reset khi qua ngày
Đập 10 Bình MaTúi quà Super Âm Nhạc5
Tinh Thần500
Túi quà Vip-Boomerang20
Khí Hồn100
Đập 20 Bình MaLương Thực20
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà đá vàng5
Túi quà đá lam5
Đập 30 Bình MaLương Thực50
Túi quà Super Lựu Đạn2
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lục10
Đập 40 Bình MaTúi quà Super Lựu Đạn5
Túi quà Thẻ1
Đá Đỏ Lv81
Hạnh Phúc +21
Hôn
20.05 - 22.05
Reset
Hun càng nhiều, Gunner càng sướng.
Sự kiện reset khi qua ngày
Hôn 5 lầnTúi Quà Trang Sức5
Hoạt bát120
Bình Tu Luyện lv25
Đá Cường Hóa20
Hôn 10 lầnTúi quà đá lam5
Túi quà đá tím5
Búa Ma3
Tinh Thần200
Hôn 15 lầnLương Thực30
Đá Chúc Phúc-Thủ20
Đá Chúc Phúc-Công20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính20
Mở Thẻ Thần
22.05 - 24.05
Reset
Mở Thẻ Thần đủ số lần yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Mở thẻ thần huy chương 50 lầnVàng20000
Hoa Ngọc Lan5
Bình kinh nghiệm lv520
Túi quà VIP-Bazooka5
Mở thẻ thần huy chương 80 lầnBùa Ma Thuật2
Hoa Ngọc Lan5
Túi quà vip Bóng Đá5
Túi quà Vip-Boomerang5
Mở thẻ thần huy chương 110 lầnBình Tu Luyện Lv120
Hoa Ngọc Lan5
Túi quà Wow Bóng Đá10
Khí hồn100
Mở thẻ thần xu 10 lầnKhí hồn50
Tinh Thần100
Túi quà VIP-Thương cổ3
Vàng50000
Mở thẻ thần xu 25 lầnPhiếu Rút Thưởng1
Khí hồn200
Lương Thực20
Đá Cường Hóa30
Mở thẻ thần xu 40 lầnTúi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá đỏ7
Bình Tu Luyện Lv210
BOSS TG
20.05 - 26.05
Không Reset
Khiêu chiến BOSS TG đủ số lần nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Khiêu chiến Boss TG 10 lầnTúi Quà VIP-Ná Gà1
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv120
Đá Cường Hóa5
Khiêu chiến BOSS TG 20 lầnVàng10000
Hạnh Phúc2
Vòng Tay Venus2
Túi quà đá đỏ3
Khiêu chiến BOSS TG 30 lầnVàng20000
Bình Tu Luyện Lv130
Tinh Thần200
Túi quà đá lục5
Khiêu chiến BOSS TG 40 lầnKhí Hồn200
Đá Cường Hóa50
Tinh Thần400
Túi quà đá tím15
Khiêu chiến BOSS TG 55 lầnLương Thực70
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá vàng25
Túi quà đá lam25
Liên Thắng
20.05 - 24.05
Reset
Tích lũy liên thắng càng nhiều, phần thưởng càng hấp dẫn.
Nhiện vụ reset khi qua ngày
Liên thắng 10 lầnHoa Ngọc Lan5
Bùa Ma Thuật3
Mảnh Ngọc Tím5
Vàng30000
Liên thắng 15 lầnHoa Ngọc Lan5
Đá Cường Hóa30
Khí hồn200
Tinh Thần300
Liên thắng 20 lầnHoa Ngọc Lan10
Lương Thực25
Vàng60000
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)12
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)12
Đại Chiến Quần Đùi
20.05 - 26.05
Không reset
Tham gia Đấu Trường Quần Đùi ngay hôm nay để có cơ hội rinh về nhiều phần quà giá trị.
Nhiệm vụ không reset khi qua ngày
Tham gia 10 trận Quần ĐùiHoa Ngọc Lan5
Mảnh Gà Hồng5
Vàng10000
Tham gia 20 trận Quần ĐùiHoa Ngọc Lan5
Mảnh Kiến Đỏ5
Hạnh Phúc2
Vàng20000
Tham gia 40 trận Quần ĐùiHoa Ngọc Lan10
Mảnh Gà Độc Nhỏ10
Hạnh Phúc +12
Vàng30000
Tham gia 65 trận Quần ĐùiHoa Ngọc Lan15
Mảnh Nai GB5
Hạnh Phúc +21
Đá Lam Lv81
Vàng50000
x2 Hôn
20.05
x2 viễn chinh trong hôm nay   
x2 BOSS TG
22.05
x2 BOSS TG trong hôm nay   
Sử dụng Tình Đầu
Reset
22.05 - 24.05
Tình Đầu được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Thành Thật 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Thành Thật 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Thành Thật 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Thành Thật 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Hoa Ngọc Lan
Không Reset
20.05 - 26.05

Vật phẩm Đổi Hoa Ngọc Lan có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Ngọc Lan có thể đổi sang vật phẩm khác.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 30 Hoa Ngọc LanVàng30000
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)2
Hoạt Bát30
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Hoa Ngọc LanVàng50000
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Nhẫn Chữ P +21
Tinh Thần60
Thu Thập 200 Hoa Ngọc LanBúa Ma5
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)12
Vòng Tay Venus +12
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính30
Thu Thập 350 Hoa Ngọc LanMảnh Rắn Tinh2
Vòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Hoa Ngọc LanMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh3
Mảnh Rắn Tinh3
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)32
Vòng Tay Venus +31
Thu thập 999 Hoa Ngọc LanMảnh VIP-Boomerang (Cao)80
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Vòng Tay Venus +32
Thu Thập 1999 Hoa Ngọc LanNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Hoa Ngọc LanNhẫn Kim Cương +31
Lễ hội Ngọc Quý
Không Reset
20.05 - 26.05
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
Không Reset
20.05 - 26.05
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh
Reset
20.05 - 22.05
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Tà Thần ThườngTinh thần100
Hoa Ngọc Lan5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Tà Thần KhóKhí Hồn50
Hoa Ngọc Lan5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Tà Thần Anh HùngLương Thực10
Hoa Ngọc Lan5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh
Reset
23.05 - 26.05
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Thành Gà ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Hoa Ngọc Lan5
Phó bản Thành Gà KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Hoa Ngọc Lan5
Phó bản Thành Gà Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Hoa Ngọc Lan5
Nạp Nhỏ Quà To 1
Reset
20.05 - 21.05
Nạp ít được nhiều phần thưởng khủng, Gunner đừng bỏ lỡ!
Chi tiết event xem tại Fanpage!.
Nạp 40 XuÁc Ma +12
Nhẫn Chữ P +12
Túi quà VIP-Búa Minotaure3
Túi quà VIP Bóng Đá3
Túi quà VIP-Bazooka3
Nạp 160 XuĐá Cường Hóa50
Khí Hồn100
Búa Ma1
Phiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu2
Nạp 400 XuTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Nạp 800 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Nhẫn Bạch Kim1
Bình Tu Luyện Lv250

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --