Chào Tháng 3

--

Áp dụng sv 1 - 462

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, cùng Gà khám phá xem các hoạt động trong dịp này có gì HOT nhé !!!


EventNội dungYêu cầuThưởngSL
Online nhận thưởng
Reset
04.03 - 10.03
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minHoa Đón Xuân5
Bia10
Lương Thực10
Đá Cường Hóa10
Nhiệm vụ Đón Xuân
04.03 - 10.03
Reset
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event reset khi qua ngày
Đập Bình Ma 3 lầnLương Thực30
Tinh Thần400
Khí Hồn200
Hoạt Bát200
Cầu Phúc Vàng 50 lầnĐá Cường Hóa10
Túi quà thời trang5
Nhẫn Chữ P +13
Bình Tu Luyện Lv120
Mở Thẻ Thần Xu 10 lầnTúi quà đá lục5
Đá Cường Hóa20
Quà Thương Cổ5
Lương Thực5
Dùng 60 đá cường hóaVàng20000
Bùa Ma Thuật1
Túi Quà Trang Sức3
Túi quà Super Âm Nhạc3
Sử dụng bánh sinh nhật 5 lầnVòng Tay Venus1
Hạnh Phúc1
Khí Hồn50
Túi quà VIP-Thương cổ5
Thu thập 100 tinh hồnTinh Thần100
Lương Thực10
Bản Đồ Kho Báu1
Bình tu luyện lv120
Khiêu chiến BOSS Guild 1 lầnVàng10000
Hoa Đón Xuân5
Bình Kinh Nghiệm Lv510
Vòng Tay Venus1
Càn quét mê cung 30 lầnHoa Đón Xuân5
Lương Thực10
Vòng Tay Venus1
Túi quà đá lam3
Hôn 1 lầnKhí Hồn50
Đá Cường Hóa5
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà đá tím5
Mua đoạt bảo 3 lầnTúi quà đá đỏ5
Tinh Thần100
Túi Quà VIP-Ná Gà3
Búa Ma1
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
04.03 - 10.03
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 10 trậnBùa Ma Thuật5
Hoa Đón Xuân5
Hoạt bát200
Bùa May Mắn 25%2
Guild chiến thắng 15 trậnHoa Đón Xuân5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn50
Đánh bại 20 đối thủHoa Đón Xuân5
Vòng Tay Venus2
Hạnh Phúc2
Túi quà đá lam5
Tích lũy 20 trận thắng PvPĐá Cường Hóa20
Hoa Đón Xuân5
Túi quà đá tím5
Vàng20000
Tham gia 5 trận lôi đàiHoa Đón Xuân5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Túi quà đá vàng3
Phó bản Đấu trường anh hùngVàng30000
Hoa Đón Xuân5
Bình tu luyện lv140
Lương Thực5
Phó bản Vòng Xoáy Thời Gian Anh hùngKhí Hồn50
Hoa Đón Xuân5
Vàng30000
Tinh Thần100
Dẫn Pet Rắn Tinh chiến đấu 5 lầnTúi quà trang sức5
Hoa Đón Xuân5
Túi Tu Luyện (Sơ)10
Vàng30000
Cầu Phúc
Reset
04.03 - 06.03
Cầu Phúc đủ số lần yêu cầu là có thể nhận thưởng.
Event reset khi qua ngày
Cầu phúc vàng 50 lầnBùa May Mắn 25%2
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv130
Bùa Ma Thuật1
Cầu phúc vàng 80 lầnĐá Thánh Thú Lv510
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv150
Hoạt Bát120
Cầu phúc vàng 150 lầnTúi quà VIP-Búa Minotaure5
Bình Kinh Nghiệm Lv599
Bình Tu Luyện Lv25
Đá Cường Hóa25
Cầu phúc Xu 15 lầnĐá Cường Hóa25
Lương Thực10
Khí Hồn50
Tinh Thần150
Cầu phúc xu 25 lầnMảnh Super-Lu Gạch (Cao)8
Túi quà Super Âm Nhạc5
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Lương Thực15
Cầu phúc xu 50 lầnTúi quà đá đỏ10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá tím10
Lắc Xí Ngầu
Reset
04.03 - 06.03
 Lắc Xí Ngầu 20 lầnĐá Cường Hóa10
Vàng50000
Hoạt bát100
Bình kinh nghiệm lv520
Lắc Xí Ngầu 50 lầnTúi quà đá lam7
Túi quà đá tím7
Túi quà đá vàng7
Bình Tu Luyện Lv130
Lắc Xí Ngầu 100 lầnBình Tu Luyện Lv220
Lương Thực40
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lục10
Tạo Mới Bản Đồ
Không Reset
04.03 - 06.03
Tạo mới bản đồ đủ số lần nhận thưởng.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Tạo mới bản đồ 5 lầnĐá Cường Hóa10
Khí Hồn20
Túi Quà VIP-Ná Gà2
Ác Ma +21
Tạo mới bản đồ 10 lầnVòng Tay Xanh +22
Túi quà VIP-Thương cổ15
Túi quà thời trang5
Tinh Thần150
Tạo mới bản đồ 15 lầnLương Thực30
Bình Tu Luyện Lv210
Túi quà Super Âm Nhạc5
Túi Quà Trang Sức10
Dùng Khí Hồn
Không reset
04.03 - 10.03
Dùng Khí Hồn đủ số lần yêu cầu nhận mảnh Phượng Hoàng Băng!!
Sự kiện không reset khi qua ngày
Sử dụng 2222 khí hồnVàng50000
Túi quà trang sức10
Túi quà thời trang10
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)12
Sử dụng 4444 Khí hồnTúi Quà VIP-Ná Gà10
Túi quà Super Âm Nhạc10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá tím10
Sử dụng 6666 Khí hồnMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh2
Đá Vàng Lv71
Hạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Sử dụng 8888 Khí hồnMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Đá Vàng Lv81
Hạnh Phúc +22
Vòng Tay Venus +22
Mở Rương May Mắn
Không Reset
04.03 - 10.03
Mở Rương May Mắn nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện không reset khi qua ngày
Mở Rương May Mắn 50 lầnTinh Thần100
Bình kinh nghiệm lv520
Bùa Ma Thuật1
Mở Rương May Mắn 100 lầnĐá Cường Hóa50
Đá Lục Lv61
Khí Hồn100
Mở Rương May Mắn 200 lầnBúa Ma10
Mảnh Rắn Tinh5
Đá Lục Lv71
Mở Rương May Mắn 300 lầnMảnh Nai GB10
Đá Lục Lv81
Lương thực50
Liên thắng
Reset
04.03 - 10.03
Tích đủ số trận thắng liên tiếp là có thể nhận thưởng.
Event reset khi qua ngày
Liên thắng 10 lầnHoa Đón Xuân5
Bùa Ma Thuật2
Khí hồn150
Bình kinh nghiệm lv520
Liên thắng 15 lầnHoa Đón Xuân5
Đá Cường Hóa30
Khí hồn200
Tinh Thần300
Liên thắng 20 lầnHoa Đón Xuân5
Lương Thực25
Bình tu luyện lv210
Mảnh Super-Pháo (Cao)12
Sử dụng Tình Đầu
Reset
07.03 -10.03
Tình Đầu được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Tình Đầu 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Tình Đầu 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Tình Đầu 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Tình Đầu 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Mua Khế Ước Vua Gà
04.03 - 10.03
Không Reset
Mua Khế Ước Vua Gà ngay hôm nay để nhận nhiều vật phẩm giá trị.Mua khế ước Vua Gà gói 1 ThángMảnh VIP-Thương Cổ (Cao)8
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)8
Phiếu rút thưởng1
Mảnh Thiên Sứ (Cao)8
Mua khế ước Vua Gà gói 3 ThángMảnh Super-Lựu Đạn (Cao)20
Mảnh Super-Pháo (Cao)20
Mảnh Khiên Barov (Cao)20
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)20
Mua khế ước Vua Gà gói 6 ThángKhí Hồn500
Tinh Thần500
Nhẫn Chữ P +51
Đá Chúc Phúc-Công200
đoạt Bảo
07.03 - 10.03
Reset
Đoạt bảo đủ số lần nhận thưởng hấp dẫn.
Sự kiện reset khi qua ngày
đoạt bảo 10 lầnVàng50000
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv150
Hoạt Bát120
đoạt bảo 20 lầnTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá tím7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá lục7
đoạt bảo 40 lầnKhí Hồn100
Bình Tu Luyện Lv210
Túi quà Vip-Boomerang25
Nhẫn Vàng +11
đoạt bảo 60 lầnVòng Tay Venus +11
Hạnh Phúc +11
Lương Thực50
Tinh Thần300
Thu thập Hoa Đón Xuân
Không Reset
04.03 - 10.03

Vật phẩm Đổi Hoa Đón Xuân có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Đón Xuân có thể đổi sang vật phẩm khác.
Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được đổi 10 lần.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 100 Hoa Đón XuânBúa Ma2
Bình Tu Luyện Lv210
Tinh Thần300
Khí Hồn100
Thu Thập 150 Hoa Đón XuânHạnh Phúc +11
Đá Cường Hóa100
Vòng Tay Venus +11
Lương Thực40
Thu Thập 200 Hoa Đón XuânTúi quà đá lục10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá tím10
Túi quà đá vàng10
Thu Thập 250 Hoa Đón XuânĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính100
Đá Chúc Phúc-Công100
Đá Chúc Phúc-Thủ100
Lệnh bài thú cưng3
Thu Thập 300 Hoa Đón XuânTúi quà đá đỏ20
Hạnh Phúc +22
Vòng Tay Venus +22
Lương Thực100
Tham gia Đại Chiến Rồng
Reset
04.03 - 06.03
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Pháo Đài ThườngTinh thần100
Hoa Đón Xuân5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Pháo Đài KhóKhí Hồn50
Hoa Đón Xuân5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Pháo Đài Anh HùngLương Thực10
Hoa Đón Xuân5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Khiêu chiến Dũng Sĩ
Reset
07.03 - 10.03
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Vòng Xoáy ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Hoa Đón Xuân5
Phó bản Vòng Xoáy KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Hoa Đón Xuân5
Phó bản Vòng Xoáy Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Hoa Đón Xuân5
Nạp Nhỏ Quà To 1
Reset
04.03 - 05.03
Nạp ít được nhiều phần thưởng khủng, Gunner đừng bỏ lỡ!
Chi tiết event xem tại Fanpage!.
Nạp 40 XuÁc Ma +12
Nhẫn Chữ P +12
Túi quà VIP-Búa Minotaure3
Túi quà VIP Bóng Đá3
Túi quà VIP-Bazooka3
Nạp 160 XuĐá Cường Hóa50
Khí Hồn100
Búa Ma1
Phiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu2
Nạp 400 XuTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Nạp 800 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Nhẫn Bạch Kim1
Bình Tu Luyện Lv250

Chúc Gunner có những giây phút chơi game thật vui vẻ ^^ !