Anh Em Đồng Lòng (13 - 19/05/2019)

--

Chơi vui nhận quà lớn

Tháng 5 này, Anh Em Gunner cùng đồng lòng và quyết tâm trở thành những xạ thủ lừng lẫy khắp Gunny Mobi nhé. Hãy chú ý đến những sự kiện hấp dẫn diễn ra liên tục tại Gunny Mobi để tham gia và nhận quà đặc biệt.

Sự kiện: Anh Em Đồng Lòng
Hoạt động hấp dẫn từ 13/05 đến 19/05/2019

Gunny Mobi

EventĐiều kiệnThưởngSố lượng
Online nhận thưởng
Reset
13.05 - 19.05
Đăng nhập vào game là phải nhận ngay quà này từ Gà Vàng Gunner nhé.
-- Gà Vàng --
Online 30 minHoa Ngọc Lan5
Bia5
Lương Thực10
Đá Cường Hóa10
Tiêu Tích Lũy
13.05 - 17.05
Không reset
Tiêu Xu càng nhiều - nhận quà càng hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Tiêu 3000 XuKhí Hồn200
Tinh thần300
Hạnh Phúc +11
Vòng Tay Venus +11
Tiêu 6000 XuTrứng Khủng Long10
Phiếu Rút Thưởng5
Bản Đồ Kho Báu10
Nhẫn Vàng +12
Tiêu 10000 XuLương Thực100
Mảnh Nai GB3
Khí Hồn500
Tinh Thần999
Tiêu 15000 XuTúi quà đá lục20
Túi quà đá lam20
Túi quà đá vàng20
Túi quà đá tím20
Tiêu 25000 XuNhẫn Bạch Kim +12
Túi quà đá đỏ50
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Hạnh Phúc +31
Tiêu 35000 XuHạnh Phúc +32
Mảnh Rồng Con10
Đá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Tiêu 50000 XuNhẫn Kim Cương2
Đá Vàng Lv101
Đá Tím Lv101
Đá Lam Lv101
Tiêu 100000 XuVòng Tay Venus +41
Hạnh Phúc +41
Đá Lam Lv111
Nhẫn Kim Cương +12
Tiêu 200000 XuNhẫn Bạch Kim +32
Hạnh Phúc +51
Vòng Tay Venus +51
Đá Đỏ Lv112
Quà Khủng Trong Tuần
13.05 - 17.05
Không reset
Gunner Nạp Tích Lũy đủ số Xu yêu cầu nhận thưởng khủng!!
Event không reset khi qua ngày
Nạp Tích Lũy 99 XuHoa Ngọc Lan1
Lương Thực10
Đá Cường Hóa20
Vàng15000
Nạp Tích Lũy 299 XuHoa Ngọc Lan2
Búa Ma2
Phiếu Rút Thưởng5
Vàng30000
Nạp Tích Lũy 799 XuHoa Ngọc Lan5
Mảnh Super-Pháo (Cao)20
Mảnh Super-Lu Gạch (Cao)20
Mảnh Super-Phi Tiêu (Cao)20
Nạp Tích Lũy 1999 XuHoa Ngọc Lan10
Mảnh Nai GB5
Mảnh Rắn Tinh5
Cô Bé Tóc Tím (30 ngày)1
Đá Đỏ Lv81
Nạp Tích Lũy 3999 XuHoa Ngọc Lan20
Vàng         500.000
Đá Đỏ Lv91
Mảnh Rồng Con10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Nạp Tích Lũy 8888 XuHoa Ngọc Lan50
Đá Đỏ Lv92
Đá Lục Lv92
Năng Lượng Thời Gian999
Nhẫn Kim Cương2
Nạp Tích Lũy 19999 XuHoa Ngọc Lan120
Nhẫn Kim Cương +12
Hạnh Phúc +32
Vòng Tay Venus +32
Đá Đỏ Lv101
Quà Mỗi Ngày
13.05 - 17.05
Reset
Thu thập Hoa Ngọc Lan đổi thưởng khủng!!
Event reset khi qua ngày.
Nạp nhanh 200 XuVàng         111.111
Lương Thực20
Đá Cường Hóa50
Búa Ma3
Hoa Ngọc Lan5
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)8
Tiêu 500 XuBúa Ma1
Hoa Ngọc Lan1
Lương Thực5
Vòng Tay Venus2
Bản Đồ Kho Báu2
Nạp nhanh 500 XuMảnh Super-Phi Tiêu (Cao)12
Lương Thực50
Hoa Ngọc Lan10
Túi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Hạnh Phúc +12
Tiêu 1500 XuPhiếu Rút Thưởng5
Hoa Ngọc Lan5
Vòng Tay Venus +11
Búa Ma5
Vàng30000
Nạp nhanh 1000 XuMảnh Rồng Con5
Hạnh Phúc +21
Hoa Ngọc Lan20
Túi quà đá lam15
Túi quà đá tím15
Túi quà đá đỏ15
Tiêu 3000 XuLương Thực20
Hoa Ngọc Lan10
Vòng Tay Venus +12
Đá Cường Hóa60
Nhẫn Bạch Kim1
Nạp nhanh 2000 XuNăng Lượng Thời Gian500
Hạnh Phúc +23
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh10
Đá Đỏ Lv83
Đá Lục Lv83
Hoa Ngọc Lan50
Tiêu 5000 XuĐá Lục Lv81
Hoa Ngọc Lan20
Vòng Tay Venus +21
Nhẫn Bạch Kim2
Vàng200000
Nhiệm vụ 7 Ngày
Không reset
13.05 - 19.05
Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
Event không reset khi qua ngày
Thu thập 1500 Tinh HồnHoa Ngọc Lan30
Bùa Ma Thuật5
Lương Thực20
Đá Cường Hóa20
Ôm 120 lầnHoa Ngọc Lan30
Vàng50000
Lương Thực30
Đá Cường Hóa30
Hoàn thành 60 trận PVEHoa Ngọc Lan30
Vàng50000
Lương Thực12
Đá Cường Hóa12
Hoàn thành 200 trận chiến đấu PvPHoa Ngọc Lan30
Vàng100000
Lương Thực50
Đá Cường Hóa50
Tích lũy đạt 3.500.000 điểm sát thươngHoa Ngọc Lan30
Đá Cường Hóa99
Bùa Ma Thuật9
Lương Thực99
Dùng 999 Lương ThựcHoa Ngọc Lan30
Vàng50000
Búa Ma5
Túi quà đá đỏ15
Khiêu chiến BOSS GUILD 15 lầnHoa Ngọc Lan30
Vàng50000
Lương Thực20
Đá Cường Hóa40
Đập Bình Ma 55 lầnHoa Ngọc Lan30
Túi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá tím10
Thử Thách Vương Quốc Gà
Reset
13.05 - 19.05
Vượt qua từng thử thách, Gunner sẽ nhận quà từ vua gà ban tặng, tích lũy Hoa có thể đổi thưởng.
--Gà Vàng--
Liên thắng 10 trậnBùa Ma Thuật5
Hoa Ngọc Lan5
Đá Cường Hóa20
Vàng20000
Hoàn thành 25 trận chiến đấu PvPHoa Ngọc Lan5
Vàng20000
Tinh Thần100
Khí Hồn50
Đánh bại 20 đối thủHoa Ngọc Lan5
Vòng Tay Venus2
Hạnh Phúc2
Túi quà đá lam5
Đấu tự do thắng 20 trậnĐá Cường Hóa20
Hoa Ngọc Lan5
Túi quà đá tím5
Vàng20000
Tham gia 20 trận PvEHoa Ngọc Lan5
Bình Tu Luyện Lv25
Túi quà trang sức10
Vàng20000
Phó bản Dũng Sĩ anh hùngVàng30000
Hoa Ngọc Lan5
Bình tu luyện lv140
Lương Thực5
Phó bản Vòng Xoáy Anh hùngKhí Hồn50
Hoa Ngọc Lan5
Vàng30000
Tinh Thần100
Dẫn Pet Phượng Hoàng Băng Tinh chiến đấu 5 lầnTúi quà trang sức5
Hoa Ngọc Lan5
Túi Tu Luyện (Sơ)10
Vàng30000
Cầu Phúc
13.05 - 15.05
Reset
Cầu Phúc đủ số lần yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn.
Event reset khi qua ngày
Cầu phúc vàng 50 lầnBùa May Mắn 25%2
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv130
Bùa Ma Thuật1
Cầu phúc vàng 80 lầnĐá Thánh Thú Lv510
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Bình Tu Luyện Lv150
Hoạt Bát120
Cầu phúc vàng 150 lầnTúi quà VIP-Búa Minotaure5
Bình Kinh Nghiệm Lv599
Bình Tu Luyện Lv25
Đá Cường Hóa25
Cầu phúc Xu 15 lầnĐá Cường Hóa25
Lương Thực10
Khí Hồn50
Tinh Thần150
Cầu phúc xu 25 lầnMảnh Super-Lu Gạch (Cao)8
Túi quà Super Âm Nhạc5
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Lương Thực15
Cầu phúc xu 50 lầnTúi quà đá đỏ10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá lục10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá tím10
Dùng Lương Thực
13.05 - 19.05
Không reset
Dùng lương thực càng nhiều, pet càng khỏe, càng được nhiều quà.
Event không reset khi qua ngày
Dùng 222 Lương ThựcTúi quà VIP-Thương cổ5
Túi quà Vip-Boomerang5
Túi quà VIP-Búa Minotaure5
Túi quà VIP-Bazooka5
Dùng 555 Lương ThựcĐá Cường Hóa100
Bình Tu Luyện Lv215
Túi quà tinh thần2
Túi quà khí hồn10
Dùng 1111 Lương ThựcTúi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá lục15
Búa Ma5
Dùng 2222 Lương ThựcVòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh3
Đá Vàng Lv81
Dùng 3333 Lương ThựcVòng Tay Venus +21
Hạnh Phúc +21
Đá Lục Lv82
Đá Đỏ Lv82
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh5
Lắc Xí Ngầu
15.05 - 17.05
Reset
Lắc Xí Ngầu càng nhiều, nhận thưởng càng lớn.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Lắc Xí Ngầu 20 lầnĐá Cường Hóa10
Vàng50000
Hoạt bát100
Bình kinh nghiệm lv520
Lắc Xí Ngầu 50 lầnTúi quà đá lam7
Túi quà đá tím7
Túi quà đá vàng7
Bình Tu Luyện Lv130
Lắc Xí Ngầu 100 lầnBình Tu Luyện Lv220
Lương Thực40
Túi quà đá đỏ10
Túi quà đá lục10
Đoạt Bảo
15.05 - 17.05
Reset
Mua Đoạt Bảo càng nhiều, nhận thưởng càng khủng.
Nhiệm vụ reset khi qua ngày
Đoạt bảo 10 lầnVàng50000
Bùa Ma Thuật3
Phiếu Rút Thưởng1
Hoạt Bát120
Đoạt bảo 20 lầnTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá tím7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá lục7
Đoạt bảo 40 lầnKhí Hồn200
Tinh Thần300
Đá Đỏ Lv71
Đá Lục Lv71
Đoạt bảo 60 lầnVòng Tay Venus +12
Hạnh Phúc +12
Lương Thực30
Đá Cường Hóa70
Anh Em Đồng Lòng
13.05 - 19.05
Không reset
Chung tay  xây dựng Guild, cùng nhau nhận thưởng hấp dẫn.
Nhiệm vụ không reset khi qua ngày
Cống hiến Guild 333 điểmVàng20000
Bình Tu Luyện Lv120
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Cống hiến Guild 555 điểmKhí Hồn50
Quà Phúc Lợi CB2
Túi quà trang sức5
Vàng40000
Cống hiến Guild 999 điểmHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Tinh Thần400
Đá Cường Hóa70
Cống hiến Guild 2222 điểmTúi quà đá đỏ10
Túi quà đá lục10
Túi quà đá lam10
Túi quà đá vàng10
Túi quà đá tím10
Đánh Bại Đối Thủ
13.05 - 19.05
Không reset
Hạ gục đối thủ càng nhiều, phần thưởng càng phong phú.
Nhiệm vụ không reset khi qua ngày
Đánh bại 33 đối thủQuà Đặc Biệt 11
Bình Kinh Nghiệm Lv520
Mảnh Gà Con5
Vàng20000
Đánh bại 66 đối thủQuà Kim Cương2
Quà Bá Vương2
Mảnh Gà Hồng5
Đá Lam Lv51
Đánh bại 111 đối thủĐá Cường Hóa40
Lương Thực20
Mảnh Kiến Đỏ7
Đá Lam Lv61
Đánh bại 150 đối thủHạnh Phúc +12
Mảnh Gà Độc Nhỏ10
Lương Thực35
Đá Lam Lv71
Đánh bại 250 đối thủHạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Mảnh Rồng Con5
Vàng100000
Đá Lam Lv81
x2 Viễn Chinh
13.05
x2 viễn chinh trong hôm nay   
x2 BOSS TG
15.05
x2 BOSS TG trong hôm nay   
Sử dụng Thành Thật
Reset
15.05 - 17.05
Thành Thật được bán trong Shop Đạo Cụ. Thách thức toàn server nhận thưởng hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Sử dụng Thành Thật 5 lầnKhí Hồn100
Tinh Thần100
Phiếu Rút Thưởng1
Bình Kinh Nghiệm Lv530
Sử dụng Thành Thật 10 lầnĐá Chúc Phúc-Thuộc Tính15
Mảnh Super-Lựu Đạn (Cao)8
Đá Chúc Phúc-Công15
Đá Chúc Phúc-Thủ15
Sử dụng Thành Thật 20 lầnHạnh Phúc +12
Vòng Tay Venus +12
Bình Tu Luyện Lv230
Túi quà đá tím10
Sử dụng Thành Thật 50 lầnTúi quà đá lục15
Túi quà đá đỏ15
Túi quà đá lam15
Túi quà đá vàng15
Lương Thực60
Thu thập Hoa Ngọc Lan
Không Reset
13.05 - 19.05

Vật phẩm Đổi Hoa Ngọc Lan có thể nhận được từ sự kiện.
Thu thập đủ Hoa Ngọc Lan có thể đổi sang vật phẩm khác.
-- Gà Vàng --
Thu Thập 30 Hoa Ngọc LanVàng30000
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)2
Hoạt Bát30
Tinh Thần30
Thu Thập 80 Hoa Ngọc LanVàng50000
Mảnh VIP-Thương Cổ (Cao)4
Nhẫn Chữ P +21
Tinh Thần60
Thu Thập 200 Hoa Ngọc LanBúa Ma5
Mảnh VIP-Búa Minotaure (Cao)12
Vòng Tay Venus +12
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính30
Thu Thập 350 Hoa Ngọc LanMảnh Rắn Tinh2
Vòng Tay Venus +22
Đá Chúc Phúc-Công60
Đá Chúc Phúc-Thủ60
Thu Thập 500 Hoa Ngọc LanMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh3
Mảnh Rắn Tinh3
Mảnh VIP-Boomerang (Cao)32
Vòng Tay Venus +31
Thu thập 999 Hoa Ngọc LanMảnh VIP-Boomerang (Cao)80
Mảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Vòng Tay Venus +32
Thu Thập 1999 Hoa Ngọc LanNhẫn Bạch Kim +31
Thu Thập 3333 Hoa Ngọc LanNhẫn Kim Cương +31
Lễ hội Ngọc Quý
Không Reset
13.05 - 19.05
 Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Xuyên Giáp1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thiêu Đốt1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Phong Ấn1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Liên Kích1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hấp Thụ1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Kiên Cố1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Miễn Thương1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Hạt Nhân1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 4 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 40 cối xoay gióNgọc Thần Báo1
Thu thập 1 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Thu thập 5 cối xoay gióNgọc Dẫn Dắt1
Đẳng cấp thú cưng
Không Reset
13.05 - 19.05
 Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Con2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Độc Nhỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Lam2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Gà Hồng2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Mầm Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Cỏ Ma2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Xanh2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Đỏ2
Thu thập 1 lệnh bài thú cưngMảnh Kiến Lam3
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Phượng Hoàng Băng Tinh1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Nai GB1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rồng Con1
Thu thập 3 lệnh bài thú cưngMảnh Rắn Tinh1
Vượt Ải Viễn Chinh
Reset
13.05 - 15.05
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Pháo Đài ThườngTinh thần100
Hoa Ngọc Lan5
Bình tu luyện lv130
Bình kinh nghiệm lv520
Phó bản Pháo Đài KhóKhí Hồn50
Hoa Ngọc Lan5
Bình tu luyện lv130
Tinh Thần100
Phó bản Pháo Đài Anh HùngLương Thực10
Hoa Ngọc Lan5
Bình Tu Luyện Lv25
Khí Hồn100
Vượt Ải Viễn Chinh
Reset
16.05 - 19.05
Tham gia PvE nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
--Gà Vàng--
Phó bản Đấu Trường ThườngVàng10000
Lương thực5
Bình Kinh nghiệm Lv520
Hoa Ngọc Lan5
Phó bản Đấu Trường KhóBùa ma thuật1
Bình Tu Luyện Lv130
Khí Hồn50
Hoa Ngọc Lan5
Phó bản Đấu Trường Anh HùngTúi quà trang sức2
Đá Cường Hóa20
Tinh Thần200
Hoa Ngọc Lan5
Nạp Nhỏ Quà To 1
Reset
13.05 - 14.05
Nạp ít được nhiều phần thưởng khủng, Gunner đừng bỏ lỡ!
Chi tiết event xem tại Fanpage!.
Nạp 40 XuÁc Ma +12
Nhẫn Chữ P +12
Túi quà VIP-Búa Minotaure3
Túi quà VIP Bóng Đá3
Túi quà VIP-Bazooka3
Nạp 160 XuĐá Cường Hóa50
Khí Hồn100
Búa Ma1
Phiếu Rút Thưởng1
Bản Đồ Kho Báu2
Nạp 400 XuTúi quà đá đỏ7
Túi quà đá lục7
Túi quà đá lam7
Túi quà đá vàng7
Túi quà đá tím7
Nạp 800 XuMảnh Rồng Con5
Mảnh Nai GB5
Hạnh Phúc +21
Vòng Tay Venus +21
Nhẫn Bạch Kim1
Bình Tu Luyện Lv250

Xin chân thành cảm ơn các Gunner đã ủng hộ Gunny Mobi, hy vọng những hoạt động hấp dẫn này sẽ đem lại thật nhiều niềm vui cho các Gunner.

-- Gà Vàng --